Pożyczka gotówkowa w Citibanku – aktualna oferta marzec 2013

Utożsamianie pożyczki gotówkowej udzielanej przez bank z kredytem gotówkowym stało się codziennością, choć są to dwa różne produkty bankowe. Sprawdź co powinieneś wiedzieć o pożyczce gotówkowej. Dowiedź się jaką ofertę zaproponował w tej kwestii Citibank.

CitiBank - pożyczka gotówkowa

Pieniądze dla Ciebie w Citibanku

Podstawową różnicą pomiędzy kredytem a pożyczką jest to, że pożyczka może być wydatkowana dowolnie, natomiast umowa kredytu precyzyjnie określa cel na który został zaciągnięty. Citibank umożliwia swoim klientom podpisanie umowy pożyczki na trzech różnych zasadach.

Pożyczka hipoteczna w Citibanku

Po pierwsze pozwala na uzyskanie pożyczki hipotecznej, czyli pożyczki którą można wykorzystać jak nam się rzewnie podoba, jednak jest zabezpieczona hipoteką nieruchomości. Stopa procentowa w tym przypadku jest zmienna, uzależniona od zmian stopy WIBOR 3M (trzymiesięcznego).

Im wyższa stawka WIBOR tym wyższe oprocentowanie i tym samym wyższa rata do spłaty.

Pożyczka udzielana jest wszystkim osobom posiadającym obywatelstwo polskie, którzy ukończyli 18. rok życia i mogą udokumentować staż pracy wynoszący co najmniej 1 miesiąc (w przypadku stałości zatrudnienia w przeciągu ostatni 12 m-cy), bądź 3 miesiące (dla pozostałych). Bank oferuje uzyskanie pożyczki w wysokości nawet 70% wartości nieruchomości, jednak nie więcej niż 750 tys. zł oraz możliwość spłaty w ratach w ciągu 20 lat.

Pożyczka konsolidacyjna w Citibanku

Drugim typem pożyczek oferowanych przez bank jest pożyczka konsolidacyjna, umożliwiająca spłatę kilku kredytów oraz pożyczek za pomocą jednej raty, dodatkowo pozwalając na dobranie pieniędzy na dowolny cel. Maksymalnie można się ubiegać o pożyczkę w wysokości 120 000 zł, natomiast minimalne oprocentowanie wynosi 10,99% przy optymalnym okresie spłaty 7 lat.

Pożyczka gotówkowa w Citibanku

Standardową opcją pożyczki jest typowa pożyczka gotówkowa, nie obwarowana żadnymi dodatkowymi kryteriami jak np. zabezpieczenia czy poręczyciele. Oprocentowanie może wynieść 7,77% i więcej w zależności od kwoty zaciągniętej pożyczki i zdolności kredytowej osoby ubiegającej się o uzyskanie dodatkowych funduszy. Jak przy pożyczce konsolidacyjnej maksymalnie można uzyskać 120 000 zł. na 7 lat.

We wszystkich typach pożyczki bank pobiera prowizję w wysokości od 1%.