Konto osobiste w Toyota Banku!

Wśród polskich klientów sektora bankowego panuje wciąż stereotypowe przekonanie, że konta osobiste zakładać należy w bankach detalicznych czy bankach, które są nastawione jedynie na obsługę klientów indywidualnych. Zapomina się natomiast o poszukiwaniu kont osobistych w bankach samochodowych. Tymczasem okazuje się, że ich oferta jest bardzo ciekawa w tej kwestii. Na szczególną uwagę zasługuje Toyota Bank. 

Toyota Bank to nie tylko bank samochodowy

Toyota Bank Polska S.A. działa w naszym kraju od roku 2000. Swoje usług kieruje nie tylko do sektora motoryzacyjnego, ale przede wszystkim, jak wynika z jego misji i celów działalności, również do przedsiębiorców i klientów indywidualnych. Podmiot ten ustawicznie jest zorientowany na rozwój. Stąd poszerza zakres swojej działalności i jest liderem w polskim sektorze bankowym we wdrażaniu innowacji. Od 2002 roku prowadzi także działalności leasingową. Bank ten wreszcie znany jest jako bank społecznie odpowiedzialny. Cały czas finansuje różne programy społeczne, które mają na celu wyrównywanie szans i pokonywanie barier. Między innymi organizuje program „Bonus dla najlepszych”, które niesie pomoc finansową i stypendia wybitnie uzdolnionym uczniom. Ponadto jest nagradzany za etyczne praktyki rynkowe. Na najwyższym poziomie dba o dochowanie tajemnicy bankowej i właściwą ochronę poufnych informacji i danych swoich klientów.

Konto osobiste w Toyota Banku – czy warto je założyć?

Konto osobiste w Toyota Banku ma wiele zalet. Można je podzielić na tak naprawdę dwie kategoria. Pierwsza to profity finansowe tego rozwiązania. Druga to zaś te w sferze funkcjonalnej. Posiadacz konta osobistego w Toyota Banku może więc za jego pośrednictwem zadłużać się (posiada odpowiednie limity kredytowe), zakładać lokaty, jak również przelewać środki i odkładać je na koncie oszczędnościowym. Od strony oszczędnościowej założenie takiego rachunku jest darmowe. Nieodpłatne są również przelewy internetowe z niego, jak i określona ilość wypłat środków z bankomatów. Konto to jest wreszcie sprzężone z bezpiecznym Systemem Bankowości Internetowej, z którego można korzystać o każdej porze. Zgromadzone na nim środki są wreszcie oprocentowane (minimum 0,5%). Chętni, którzy zdecydują się korzystać również z usługi konta oszczędnościowego mają zagwarantowane odpowiednio wyższe oprocentowanie (nawet 2,8%).

<<Załóż konto osobiste w Toyota Banku>>

 

Powyższe walory konta oszczędnościowego w Toyota Banku sprawiają, że jednostka ta wciąż zajmuje bardzo wysokie miejsce w rankingach, które porównują oferty kont oszczędnościowych. Sami klienci, które tu założyli swój indywidualny rachunek bankowy, z dokonanej decyzji również są zadowoleni.