Fuzje na rynku bankowym w 2014 roku

Rok 2014 przyniósł wiele zmian również w sektorze bankowym. Nie obyło się bez kolejnych fuzji. Najbardziej spektakularnym wydarzeniem w tej sferze było połączenie Deutsche Bank PBC S.A. i Deutsche Bank Polska S.A, które wcześniej działy osobno. Ta zmiana praktycznie całkowicie przeprofilowała działanie tych podmiotów, tworząc zupełnie nowy typ banku – Deutsche Bank Polska.  Jakie są konsekwencje takiego połączenia?

Co dało powstanie Deutsche Bank Polska?

Deutsche Bank Polska to placówka, która realizuje strategię tak naprawdę bankowości mieszanej. Ma więc nie tylko zajmować się obsługą klientów indywidualnych i biznesowych, ale również i być typowym bankiem inwestycyjnym. Ponadto od momentu połączenia Deutsche Bank Polska dysponuje bardzo wysokim kapitałem. Dało mu to możliwość rozpoczęcia zupełnie nowych gałęzi działalności. Można więc uznać, że fuzja sprawiła, że placówka ta zajmuje się dzisiaj bankowością transakcyjną (Global Transaction Banking). Jest wreszcie jednym z profesjonalniejszych banków korporacyjnych. Podmiot ten wreszcie, mimo podjęcia nowych aktywności, pozostaje nadal wierny swoim pierwotnym usługom. Stąd nadal oferuje na wysokim poziomie obsługę finansową sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw.

 

<< Czytaj więcej o powstaniu i działalności Deutsche Bank Polska>>

 

Nadciąga kolejna fala konsolidacji w polskim sektorze bankowym

Oprócz powstania Deutsche Bank Polska w krajowym sektorze bankowym cały czas następują również inne fuzje. Doniosłym wydarzeniem było połączenie PKO BP i Nordea Banku (październik 2014), które doprowadziło do ostatecznego zakończenia funkcjonowania marki Nordea. W perspektywie nadchodzącego roku 2015 można również spodziewać się kolejnych fuzji. Praktycznie przesądzone jest połączenie Alior Banku i Meritum Banku, gdzie Alior Bank jest podmiotem przejmującym. Również 2015 przyniesie najpewniej połączenie BNP Paribas i BGŻ , które będą działać pod nazwą Bank BGŻ BNP Paribas.

 

 

<<Nadchodzące konsolidacje w polskim Sektorze Bankowym>>

Rok 2015 zapowiada się czasem bardzo znaczącym dla sektora bankowego. Planowane są i już zgłoszone do Komisji Nadzoru Finansowego przełomowe fuzje. Czas pokaże, jakie wywrą skutki dla krajowej bankowości i klientów.