Banki łagodzą kryteria udzielania kredytów

NBP przeprowadził ankietę noszącą nazwę „Sytuacja na rynku kredytowym – III kwartał 2012 roku”. Wyniki ankiety pokazują, że banki podjęły decyzję o znacznym złagodzeniu warunków oraz wymogów przyznawania kredytów konsumpcyjnych oraz komercyjnych.

Koniec z ostrymi kryteriami przyznawania kredytów?

ankieta nbp wśród banków 2012Rośnie odsetek banków, które znacznie złagodziły kryteria przyznawania kredytów. Korzystniejsze warunki dotyczą w szczególności kredytów hipotecznych oraz dla przedsiębiorstw.

Ankieta pokazał, że największy wpływ na decyzje banków odnośnie złagodzenia warunków udzielania kredytów miała presja ze strony konkurencji. Coraz mniej banków tłumacz wcześniejsze zaostrzanie kryteriów uzyskania kredytu sytuacją gospodarczą w Polsce. NBP przygotowując ankietę miał na celu uzyskanie odpowiedzi odnośnie obranych kierunków zmian polityki kredytowej oraz popytu na produkty bankowe.

NBP przeprowadził ankietę na przełomie czerwca i lipca 2012 roku wśród aż 29 banków.

Jakie zmiany w sektorze kredytów bankowych?

Jakie wyniki ankiety zanotował Narodowy Bank Polski?

Banki w Polsce zamierzają przede wszystkim obniżyć marże  za kredyty oraz złagodzić warunki kredytów krótkoterminowych dla firm. Banki przewidują wzrost popytu na kredyty, szczególnie długoterminowe dla firm. Banki na najbliższy kwartał nie przewidują wzrostu popytu w segmencie długoterminowych kredytów korporacyjnych.

Sytuacja w segmencie kredytów mieszkaniowych kształtuje się nieco inaczej. Banki zamierzają obniżyć marże za kredyt hipoteczne, niemniej jednak warunki ich przyznawania nadal będą zaostrzone. Dodatkowo banki przewidują wprowadzenie wyższych zabezpieczeń kredytów mieszkaniowych. Kredyty hipoteczne mogą ponadto wymagać wyższych wkładów własnych Kredytobiorców.

Wobec kredytów konsumpcyjnych banki nie przewidują większych zmian. Niektóre banki chcą zwiększyć maksymalne kwoty kredytów konsumpcyjnych. Niemniej jednak, odpowiedzi banków są bardzo zróżnicowane w tej kategorii.

Czytaj więcej: