Czy warto konsolidować u lidera ? – Kredyt konsolidacyjny w PKO BP

PKO Bank Polski, zajmujący pierwsze miejsce w 2011 roku wśród największych banków (wartość aktywów 167 239 mln zł), nie pozostaje także obojętny na potrzeby konsolidacyjne kredytobiorców. Oferuje bardzo doprecyzowaną ofertę tego typu kredytu. kredyt konsolidacyjny

Do kogo jest adresowany kredyt konsolidacyjny i jakie są jego główne korzyści?

Kredyt konsolidacyjny kierowany jest do podmiotów indywidualnych, spełniających stosowne warunki (zdolność kredytowa). Jego celem jest dostarczenie środków pieniężnych, które mają służyć spłacie innych rodzajów kredytów jak i zobowiązań finansowych dłużnika, nie powiązanych jednak z prowadzoną działalnością gospodarczą przez niego. W praktyce zaś, kredytobiorcy najczęściej środki te przeznaczają na spłatę kredytów mieszkaniowych, samochodowych, konsumpcyjnych czy rat za zakupiony sprzęt RTV – AGD, debetów czy zadłużeń na kartach kredytowych.

Oprócz uzyskania gotówki ten produkt bankowy ma także inne zalety. W ofercie PKO Banku Polskiego, przede wszystkim nie jest z góry określona minimalna kwota kredytu, istnieje możliwość zawieszenia spłaty jednokrotnie w ciągu roku, sama procedura od strony formalności jest bardzo uproszczona. Ponadto w analizowanej ofercie jest zawarty specjalny program oszczędnościowy „Niższa rata”, dający dłużnikom możliwość inwestowania środków w fundusze PKO TFI.

Parametry, opłaty, oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego w PKO BP

Po uświadomieniu sobie, czym jest kredyt konsolidacyjny i jakie są główne korzyści jego zaciągnięcia w PKO BP, warto prześledzić nieco ważniejsze wielkości finansowo – ekonomiczne, jakie najczęściej determinują nasz wybór optymalnego dla nas kredytu .

Okres kredytowania jest stosunkowo krótki – 25 lat. W kwestii wielkości rat bank PKO BP pozostaje elastyczny wobec preferencji klienta,  mogą być równe lub malejące. W kwestiach  zabezpieczenia spłaty kredytu jest wymóg hipoteki na nieruchomości będącej własnością kredytobiorcy bądź osoby trzeciej oraz przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych.

W kwestiach ponoszonych ciężarów zaciągniętego kredytu przez klienta warto zwrócić uwagę, że samo rozpatrzenie wniosku , przygotowanie umowy kredytowej jest nieodpłatne. Za to potencjalny kredytobiorca jest obciążony opłaceniem czynności wyceny nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie w zaciąganym długu. Kredyt sam zaś udzielany jest przy oprocentowaniu 0-3,5% od kwoty kredytu/pożyczki czy innego zobowiązania.

Jak więc widać, kredyt konsolidacyjny jest wartym uwagi rozwiązaniem dla dłużników, które może choć w maleńkim stopniu dać im szansę zaoszczędzenia środków finansowych. Na tym tle, oferta PKO Banku Polskiego jest  dopracowana i bogata w różne „bonusy” jak np. możliwość inwestowania w fundusze PKO TFI .

Zobacz też: