Dopłaty do kredytów hipotecznych dla domów pasywnych od Banku Ochrony Środowiska

Budowa domu pasywnego wiążę się z redukcją kosztów utrzymania (zmniejszeniem zapotrzebowania na energię, ciepło). Za pomocą dopłat do kredytów hipotecznych dla domów pasywnych zaproponowanych przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) można ograniczyć koszt sfinansowania budowy domu pasywnego.

BOŚ obniża marże kredytu hipotecznego dla wszystkich klientów indywidualnych i spółdzielni mieszkaniowych, którzy zamierzają dokonać inwestycji w obrębie budynku mieszkalnego posiadającego status domu pasywnego.

Dom pasywny – charakterystyka

Domem pasywnym nazywamy obiekt budowlany wznoszony na podstawie standardów wymagających zachowanie wysokiej energooszczędności – zapotrzebowanie na energię do ogrzewania rocznie wynosi max 15 kWh/m². Do technologi energooszczędnych należą m.in. izolacja ścian, dachów, podłóg, kolektory słoneczne, instalacje odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperacji. Dzięki zabiegom ograniczającym zużycie energii dochodzi do redukcji zapotrzebowania na energie nawet ośmiokrotnie, w stosunku do zabudowań tradycyjnych. Niestety praktyka pokazuje, że budowa domu pasywnego wiąże się z większymi kosztami budowy, w Polsce o 8-35% w stosunku do zabudowy standardowej, w Niemczech koszty zwiększają się o 3-8%.

Jako, że głównym akcjonariuszem Banku Ochrony Środowiska jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW posiada 56,62% akcji BOŚ), którego najważniejszym zadaniem jest efektywne i sprawne rozdystrybuowanie środków (w tym pochodzących z Unii Europejskiej), BOŚ ściśle funkcjonuje w ramach programów NFOŚiGW mających na celu poprawę warunków ekologicznych Polski. BOŚ oferuje wiele produktów związaną z poprawą efektywności ekologicznej podmiotów. Jednym z nich jest ekologiczny kredyt hipoteczny.

Cel przeznaczenia ekologicznego kredytu hipotecznego

Oferowany przez BOŚ ekologiczny kredyt hipoteczny, kierowany jest do inwestorów zmierzających do:

  • budowy,
  • rozbudowy,
  • wykończenia bądź remontu,
  • modernizacji,
  • adaptacji domu jednorodzinnego lub mieszkania w domu wielorodzinnym,

pod warunkiem, że budynek posiada odnawialne źródło energii, w postaci kolektorów słonecznych, pomp ciepła, ogniw fotowoltaicznych albo instalację odzysku ciepła z wykorzystaniem rekuperatorów lub status budynku niskoenergochłonnego (zużycie ciepła nie przekracza 40 kWh/m2 rocznie), albo pasywnego (zużycie ciepła nie przekracza 15 kWh/m2 rocznie).

NFOSiGW uruchamia dopłaty do kredytów na zakup domu lub mieszkania spełniającego kryteria domu ekologicznego

Dopłaty do domów pasywnych sięgną nawet 50 tys. PLN

Korzyści kredytu preferencyjnego

Jak każdy kredyt preferencyjny i ten oferowany przez BOŚ ma swoje zalety. Bank udziela kredytu w wysokości 80 procent kredytowanego przedsięwzięcia, w niektórych przypadkach jeśli ustanowi się dodatkowe zabezpieczenie można uzyskać nawet 100 procentowe sfinansowanie inwestycji.

Jak każdy kredyt preferencyjny i ten oferowany przez BOŚ ma swoje zalety. Bank udziela kredytu w wysokości 80 procent kredytowanego przedsięwzięcia, w niektórych przypadkach jeśli ustanowi się dodatkowe zabezpieczenie można uzyskać nawet 100 procentowe sfinansowanie inwestycji.

Głównym walorem kredytu hipotecznego jest możliwość uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku na podstawie umowy współpracy zawartej z NFOSiGW. Możliwa do uzyskania dopłata zależy od typu nieruchomości (mieszkanie lub dom) i jego zapotrzebowania na ciepło. Dla domów jednorodzinnych pasywnych przewiduje się dofinansowanie w maksymalnej wysokości 50 tys. brutto, natomiast dla mieszkań w budynkach wielorodzinnych pasywnych 16 tys. zł brutto.

Jak uzyskać dopłatę?

  • Wnioskodawca składa w BOŚ S.A. wniosek o kredyt wraz z wnioskiem o udzielenie dofinansowania przez NFOŚiG,
  • po uzyskaniu decyzji, określającej warunki dofinansowania przedsięwzięcia Wnioskodawca zawiera umowę kredytu z BOŚ,
  • w celu realizacji dopłat zawierana jest umowa dopłatowa, regulująca relacje pomiędzy wnioskodawcą i NFOŚiGW, do której załącznik stanowi umowa kredytu.