Ekstra gotówka przy wypłacie kredytu walutowego!

Osłabianie się kursu złotego względem innych walut jest złą wiadomością dla osób spłacających kredyty walutowe. Z drugiej strony taka informacja może być korzystna dla nowych kredytobiorców, którzy podczas

Przesuń wypłatę kredytu walutowego i zyskaj klilkanaście tysięcy złotych!

uruchomienia kredytu walutowego mogą zyskać dodatkowych kilkanaście tysięcy złotych.

Zaciągnij kredyt walutowy gdy złoty traci na wartości, a zyskasz kilka tysięcy złotych!

Najlepszą sytuacją dla kredytobiorcy kredytu walutowego jest taka, kiedy w trakcie uruchomienia kredytu złoty słabnie względem innych walut, a w czasie spłaty jego kurs wzrasta. Oznacza to, że podczas uruchomienia kredytu dostaniemy więcej pieniędzy, a będziemy spłacać mniej. Im wyższy kurs wypłaty i im większy spadek kursu w trakcie spłaty, tym większa korzyść dla kredytobiorcy.

Obecnie mało banków udziela kredytów we frankach szwajcarskich z powodu zawirowań na rynku walutowym. Aktualnie zaledwie trzy banki w Polsce udzielają kredytu we frankach. Nieco lepiej jest z kredytami w euro. W tej walucie otrzymamy kredyt w 15 bankach. Eksperci walutowi przewidują wzrost kursu euro do 4,5 zł w pierwszej połowie października z powodu awersji do ryzyka. Taka sytuacja jest idealna dla nowych kredytobiorców.

Kredyt walutowy denominowany czy indeksowany?

Aby móc skorzystać na uruchomieniu kredyt walutowego należy przesunąć datę wypłacenia kredytu. Zanim jednak podejmiemy jakiekolwiek kroki należy zaznajomić z kilkoma kwestiami.

Przede wszystkim należy ustalić czy wypłacony kredyt będzie denominowany czy indeksowany. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że kwota kredytu denominowanego określona jest w walucie obcej, z kolei przy kredycie indeksowanym określona jest przybliżona kwota w walucie, z informacją, że faktyczna kwota będzie zależeć od kursu w dniu uruchomienia, albo kwota w złotych. W przypadku kredytów indeksowanych nadwyżka często nie istnieje.

Wypłata nadwyżki przez bank jest wynikiem spadku kursu złotego w dniu wypłaty kredytu. W momencie podpisywania umowy bank przelicza kwotę kredytu na walutę, jeśli przez kilka dni, do czasu wypłaty kredytu, kurs złotego obniży się – kredytobiorca zyska kilka tysięcy złotych. Oczywiście może istnieć także przeciwieństwo tej wersji, czyli wzrost kursu złotego, przez co kredytobiorca straci.  Żeby taka sytuacja mogła się zdarzyć, bank musi przyjmować do wypłaty inny kurs niż z kurs dnia podpisania umowy. Nie może też mieć w umowie zapisu, że w przypadku wzrostu kursu waluty wypłaci kredytobiorcy tylko określoną kwotę w złotych.

W przypadku wzrostu kursu złotego może okazać się, że wypłacona kwota kredytu okaże się zbyt niska by np. pozyskać nieruchomość. W takiej sytuacji kredytobiorca może aneksować umowę i podnieść kwotę w euro o ile posiada niewykorzystaną zdolność kredytową. W przypadku braku wystarczającej zdolności kredytowej bank może odmówić uruchomienia kredytu.

Które banki wypłacają nadwyżki przy uruchamianiu kredytów walutowych?

Nadwyżki przy kredycie walutowym wypłacają takie banki jak: BZ WBK, PKO BP, Credit Agricole (dawniej Lukas Bank) i BNP Paribas Bank. Odmiennym przypadkiem jest Deutsche Bank, który nadwyżkę wpłaca na specjalne konto, służące do wcześniejszej spłaty kredytu.

Czytaj więcej: