Faktoring nie taki straszny z FaktoringBroker!

W ostatnim czasie coraz popularniejszym rozwiązaniem dla wielu szczególnie firm, prowadzących sprzedaż towarów i usług innym podmiotom i wystawiających zarazem  faktury z odliczonym terminem spłaty jest faktoring. Wielu jednak wciąż wobec tej nowej stosunkowo formy finansowania jest nieufnych albo zwyczajnie boi się formalności, jakie są niezbędne przy faktoringu. To właśnie naprzeciw takim nastrojom wychodzi  FaktoringBroker.

FactoringBroker - profesjonalne pośrednictwo faktoringowe.

Czym jest FaktoringBroker?

Jest to podmiot, który zainaugurował swoją działalność na naszym rynku już przed pięcioma laty, specjalizuje się w rynku faktoringowym. Istotą oferowanych usług przez FaktoringBroker jest wykup należności (faktur) o odroczonym terminie płatności, wystawionych przez faktoranta dla jego klientów. Tym samym instytucja ta bierze na siebie kontrolę i nadzór rozliczeń na linii odbiorca – dostawca i bezpośrednio odpowiada za ściągnięcie należności od odbiorcy. W chwili, kiedy środki te wyegzekwuje, pomniejsza o opłatę za swoje usługi i przekazuje dopiero faktorantowi. Tym samym jest to bardzo wygodne rozwiązanie dla potencjalnego, np. dostawcy towaru, wynajęcie FaktoringBroker do pomocy jest szansą zaoszczędzenia własnego czasu, jak i efektywnego uzyskania należności.

Realizacja usług w zakresie wielu rodzajów faktoringu

Warto także zwrócić uwagę, że analizowana instytucja jest prawdziwym ewenementem na rynku faktoringowym, bowiem w swojej ofercie podejmuje się realizacji zleceń dotyczących wielu rodzajów faktoringu. Począwszy od faktoringu pełnego, w którym to na faktorze spoczywa większość ryzyka za niewypłacalność dłużnika, przez faktoring mieszany, eksportowy, na faktoringu niepełnym skończywszy. A w ostatnim czasie realizuje nawet zlecenia związane z faktoringiem odwrotnym, adresowanym szczególnie do firm, które posiadają zbyt krótki termin płatności za dostawy. Dla nich, w ramach tej oferty FaktoringBroker przewidział dodatkowe zabezpieczenia takiej formy finansowania, m.in. w postaci polisy ubezpieczeniowej.

FaktoringBroker jest przykładem instytucji dzięki której wielu przedsiębiorców, przyzwyczajonych i ufnych jedynie wobec tradycyjnych rozwiązań, może rozpocząć swoją przygodę z faktoringiem. Co więcej, dzięki temu zaś mogą  usprawnić ściąganie swoich należności od partnerów handlowych.

Czytaj też: