Faktoring pociąga za sobą liczne koszty, a mimo to się opłaca!

Choć faktoring wydaje się rozwiązaniem bardzo korzystnym finansowo to pociąga za sobą niestety także liczne opłaty i koszty. Nierzadko są większe niż całkowite koszty kredytu czy innych form pozyskania kapitału.

 opłaty faktoringuNajczęstsze opłaty i koszty przy faktoringu

Choć ostateczne warunki finansowe faktoringu często są negocjowane i ustalanie w sposób indywidualny, można wyróżnić kilka kluczowych tego typu opłat ponoszonych przez strony. Już na samym początku pojawia się tzw. prowizja przygotowawcza. Jest to świadczenie płacone za ocenę wiarygodności kredytowej faktoranta, dłużnika, przygotowanie umowy.

Powszechnie stosowana jest też prowizja faktoringowa. Towarzyszy jej dodatkowo prowizja ryczałtowa (minimalna) – naliczana wtedy, gdy faktorant nie dostarczy w danym miesiącu minimalnej ilości faktur. Kolejny koszt stanowią odsetki dyskontowe, szczególnie odczuwalne przy faktoringu właściwym. Ponadto możemy spotkać także odsetki „naliczane z dołu”, prowizje del credere (prowizja za przejęcie ryzyka), marża za usługi dodatkowe czy prowizja z tytułu umowy o linię (umowy stanowiącej zobowiązanie faktora do zawarcia w przyszłości umów faktoringu).

Sposób ustalania i wielkość kosztów faktoringu

Warto zwrócić uwagę, że ostateczne całkowite koszty faktoringu są często elementem indywidualnym i odmiennym dla poszczególnych rodzajów klientów. Standardowo ponosi się prowizję od wierzytelności brutto, prowizję przygotowawczą, opłaty za weryfikowanie wiarygodności odbiorców, prowizję za przejęcie ryzyka. Ustalając zaś stawki takich opłat bierze się pod uwagę różne wielkości. Przykładowo odsetki od finansowania opiera się na poziomie stawki WIBOR, po jej zwiększeniu o odpowiednią wielkość marży. Ostateczne zaś stawki prowizji zdeterminowane są wartością obrotów faktoringowych, liczbą odbiorców czy wystawionych faktur.

Kalkulacja kosztów faktoringu 

Dla uzmysłowienia sobie w jakich graniach praktycznie mieszczą się koszty i opłaty związane z faktoringiem warto przeanalizować przykład. Załóżmy, że przedsiębiorca ma zgromadzone faktury na wartość 200 000 zł, termin płatności to jeden miesiąc (30 dni), odsetki w skali roku stanowią 10%, prowizja faktoringowa to 2% z całkowitej wartości faktury. Wartość zaliczki opiewa na 80% wartości faktur: 160 000 zł.  Mając te dane musimy wyliczyć odsetki za finansowanie, jak i prowizję faktoringową, i to będą koszty całkowite faktoringu w naszym przypadku:

Odsetki za finansowanie: 160 000 zł * 10% *30 dni/360 dni = 1333 zł

Kwota prowizji faktoringowej: 200 000 zł * 2 % =  4000 zł

Całkowite koszty faktoringu = 4000 zł + 1333 zł = 5333 zł

Jak więc widać w naszym przypadku, na powyżej wskazanych warunkach, całkowite koszty faktoringu stanowią  około 2,6% całkowitej wartości wystawionych faktur przez przedsiębiorcę. To więc wskazuje, że bardzo często faktoring jest opłacalnym rozwiązaniem dla podmiotów, mimo licznych kosztów i opłat, jakie się z nim wiążą.

Czytaj też: