Czym jest faktoring?

Faktoring jest to dział transakcji handlowych, który powstał w anglosaskich praktykach finansowych. W latach 50tych XX wieku został przeniesiony na grunt europejski, w rozwiniętej już postaci.

Faktoring jest to specjalistyczne pośrednictwo handlowe, które polega na tym, że odpowiednia instytucja finansowa (często bank) nabywa od przedsiębiorstw handlowych, czy przemysłowych, prawa do roszczeń należnych im zapłat za usługi, sprzedane produkty, z różnych źródeł zobowiązanych.

Faktoring może być również zdefiniowany z punktu widzenia tekstu Układu Europejskiego, który został podpisany przez Polskę i został zaliczony do usług finansowych. Wedle tego dokumentu usługą finansową jest każda usługa świadczona przez usługodawcę finansowego.

Z punktu widzenia ekonomii faktoring stanowi dużą konkurencję dla kredytów bankowych, jeżeli chodzi o zapewnienie płynności finansowej.

Natomiast z punktu widzenia prawa jest to specyficzny stosunek prawny, w którym biorą udział trzy podmioty prawne:

  • faktor: podmiot będący pośrednikiem, z reguły funkcję tę pełnią banki, bądź inne instytucje finansowe, faktor przejmuje roszczenia faktoranta do jego dłużników;
  • faktorant: przedsiębiorca trudniący się sprzedażą towarów, czy usług, bądź dostawą towarów;
  • dłużnicy: klienci faktoranta, odbiorca usług, czy towarów, który jest zobowiązany do zapłaty należności.

Czytaj również: