Do kogo skierowane są oferty faktoringowe?

Oferty faktoringowe skierowane są do przedsiębiorców, którzy zajmują się sprzedażą produktów lub usług i mają problemy z uzyskaniem zapłaty od swoich klientów. W obawie przed utratą płynności finansowej, która często stanowi bardzo duże zagrożenie dla działalności – przedsiębiorcy decydują się na usługi faktoringowe. Faktoring eliminuje w dużym stopniu ryzyko działalności gospodarczej, a także zapewnia wpływ znacznej wielkość gotówki w krótkim czasie.

Faktoring krok po kroku:

  1. Przedsiębiorca przekazuje faktorowi nieprzeterminowane faktury.
  2. Faktor (instytucja finansowa, często bank) wpłaca na konto przedsiębiorcy (faktoranta) wartość faktur, pobierając przy tym opłatę prowizyjną.
  3. Dłużnicy regulują należne pieniądze faktorowi – w momencie problemów ze spłatą, faktor sam dochodzi wierzytelności.

W związku z powyższym wynika, iż faktoring jest bardzo dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa, nawet przy udzielaniu długich terminów płatności. Obniżone są bieżące koszty funkcjonowania firmy, poprzez stałą kontrolę wpływów. Kolejno majątek firmy nie jest zablokowany, w odróżnieniu do sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo zaciąga kredyt.

Czytaj również: