Rodzaje faktoringu

Zastosowanie faktoringu daje przedsiębiorcom możliwość wyboru, co do sposobu zarządzania ryzykiem i niepewnością dotrzymania przez dostawcę zapłaty za swoje usługi i towary. Umowa zawierana jest pomiędzy faktorantem (dostawcą usług i towarów) a faktorem (nabywcą wierzytelności).

W praktyce wyróżniamy następujące rodzaje faktoringu:

1. Ze względu na ryzyko niewypłacalności dłużnika: >>

 • faktoring właściwy (pełny, bez regresu),
 • faktoring niewłaściwy (niepełny, z regresem,
 • faktoring mieszany.

2. Ze względu na termin płatności: >>

 • faktoring dyskontowy,
 • faktoring zaliczkowy,
 • faktoring wymagalnościowy.

3. Ze względu na rodzaj kontrahenta: >>

 • faktoring krajowy,
 • faktoring eksportowy.

4. Ze względu na powiadomienie o zmianie wierzyciela: >>

 • faktoring jawny,
 • faktoring tajny.

5. Ze względu na konstrukcję wewnętrzną umowy: >>

 • faktoring z wyodrębnioną usługę kredytową,
 • faktoring bez wyodrębnienia usługi kredytowej.

6. Faktoring odwrotny: >>

Czytaj również: