Faktoring odwrotny

Na rynku finansowym możemy spotkać się z wieloma rodzajami faktoringu. Między innymi należy zwrócić uwagę na faktoring odwrotny.Jest to rozwiązanie skierowane do przedsiębiorstw, dla których duży problem stanowią krótkie terminy płatności za dostawy.

W sytuacji zapotrzebowania na kapitał obrotowy, istnieje możliwość ubiegania się o takie narzędzie finansowe. Usługa faktoringu odwrotnego, inaczej zwanego też faktoringiem odwróconym, oparta jest na podstawowych zasadach faktoringu, z zasadniczą różnicą, a mianowicie umowa nie jest zawierana pomiędzy sprzedawcą (dostawcą) a klientem (dłużnikiem). Sprzedawca podpisuje tylko oświadczenie, że akceptuje zaproponowane warunki płatności, a także cenę za szybsze uzyskanie środków. W tym przypadku głównie klient decyduje, który z współpracujących z nim dostawców będzie miał możliwość uzyskania wcześniejszego finansowania.

Za pomocą faktoringu odwrotnego można nie tylko finansować należności, ale również swoje dostawy i zatowarowanie, w kwocie równej 100% ich wartości.

Czytaj również: