Podział faktoringu ze względu na konstrukcję wewnętrzną umowy

Faktoring możemy podzielić z punktu widzenia konstrukcji wewnętrznej umowy. Podział ten wynika z przymusu dostosowania faktoringu do potrzeb podatkowych. Faktoring składa się zasadniczo z dwóch usług: faktoringu ścisłego i usługi kredytowej. Jeżeli usługa kredytowa jest wyodrębniona przez faktora i ściśle oddzielona, to stanowi usługę równorzędną do faktoringu, nie podlega więc opodatkowaniem podatku VAT. Wówczas opodatkowaniu podlega wyłącznie prowizja i wynagrodzenia faktora. Powinniśmy mieć jednak na uwadze to, że organy podatkowe, często zajmują różne stanowiska, w kwestii zwolnień podatkowych usług kredytowych.

W związku z powyższym według tego kryterium wyróżniamy dwa rodzaje faktoringu:

  1. Faktoring z wyodrębnioną usługę kredytową.
  2. Faktoring bez wyodrębnienia usługi kredytowej.

Czytaj również: