Podział faktoringu ze względu na rodzaj kontrahenta

Faktoring możemy podzielić ze względu na rodzaj odbiorców. Biorąc pod uwagę tą kategorię wyróżniamy dwa rodzaje faktoringu:

  1. Faktoring krajowy – odbiorcami faktoringu krajowego są jedynie osoby krajowe. W transakcjach krajowych najczęściej stosuje się faktoring z regresem. Faktoring krajowy jest znacznie tańszy i łatwiejszy w prowadzeniu od faktoringu zagranicznego.
  2. Faktoring zagraniczny – odbiorcami faktoringu zagranicznego są tylko i wyłącznie osoby zagraniczne. W transakcjach zagranicznych zazwyczaj stosuje się faktoring pełny, a ich obsługa jest niewątpliwie trudna. Głównie z powodu braku możliwości weryfikacji istniejących wierzytelności, monitorowaniem, a także windykacją zapłaty przy użyciu prawa. W związku z powyższym faktoring zagraniczny jest o wiele droższy w porównaniu z factoringiem krajowym, ale daje nieporównywalnie większe korzyści dla faktoranta. W przypadku tego rodzaju faktoringu niezbędne jest ubezpieczenie transakcji i to ubezpieczyciel decyduje o tym czy będzie to faktoring pełny, czy niepełny. Korzystając z tego rodzaju faktoringu, firmy współpracujące z zagranicznymi kontrahentami, mają komfort w zarządzaniu swoimi finansami, gdyż nie grozi im ryzyko utraty płynności finansowej, ze względu na długie terminy płatności, czy opóźnienia ze strony dłużników.


Czytaj również: