Kredyt kupiecki

kredyt handlowy

kredyt kupiecki

Kredyt kupiecki (handlowy) to krótkookresowa forma finansowania przedsiębiorstw stosowana między partnerami biznesowymi.

Często zdarza się, że firma nabywająca jakieś towary bądź korzystająca z usług nie ma odpowiednich środków do pokrycia od razu całej należności. W tej sytuacji wiele przedsiębiorstw korzysta z kredytu kupieckiego, nazywanego również handlowym, który polega na odroczeniu przez sprzedawcę terminu płatności, zazwyczaj na kilka, kilkanaście dni. Jest to pozabankowa forma pozyskiwania środków, ponieważ kredyt udzielany jest przez samych przedsiębiorców.

Można wyróżnić dwa rodzaje kredytu kupieckiego:

  • tzw. zaliczka, czyli kredyt odbiorcy. Zaliczka stanowi pewną gwarancję, że kontrahent wywiąże się z zapłaty należności. Gdy tego nie zrobi zaliczka pozostaje u sprzedawcy.
  • kredyt dostawcy jest odroczeniem spłaty za towary lub usługi. Jego długość jest ustalana zazwyczaj indywidualnie dla każdego partnera biznesowego i zależy w dużej mierze od kondycji finansowej przedsiębiorstwa, przebiegu dotychczasowego partnerstwa, znajomości marki, wiarygodności czy branży, a przede wszystkim wysokość udzielonego kredytu.

Udzielający kredytu musi pamiętać, by nie dopuścić do sytuacji, w której sam będzie potrzebował zaciągania kredytu z powodu nie wywiązania się ze zobowiązań kilku partnerów. Najczęściej takie problemy można spotkać w branży spożywczej czy budowlanej.

Kredyt kupiecki może być ubezpieczony przed upadłością kontrahentów czy przed zatorami płatniczymi. Nawet jeśli się ubezpieczymy należy pamiętać, że nie uzyskamy całej należnej kwoty, gdyż ubezpieczyciel potrąci ok. 10-20% wkładu własnego.

Zabezpieczeniem może też być skonto, czyli rabat. Transakcja nie jest kredytowana, tylko sprzedający udziela rabatu za bezzwłoczną spłatę należności, np. czekiem.

Zalety kredytu konsumenckiego:

  • dostępność dla większości nabywców,
  • nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń,
  • zakupy realizowane w ramach kredytu stanowią dodatkowe źródło finansowania,
  • umożliwia poprawę atrakcyjności produktów w porównaniu do konkurencji, przez co firma może liczyć na większe zyski.

Wady kredytu kupieckiego:

  • kredyt kupiecki jest darmowym źródłem finansowania do czasu, gdy kredytobiorca korzysta z bonifikaty i opustów cenowych,
  • wysokie zobowiązania mogą wpłynąć niekorzystnie na sytuację kredytową przedsiębiorstwa.