Konto osobiste Alior Bank


Bank umożliwia umieszczenie swoich pieniędzy na czterech rodzajach konta osobistego.

Alior bank daje możliwość dostosowania konta osobistego do preferencji klienta.

Cztery rodzaje kont osobistych dla czterech różnych typów posiadaczy rachunku. Jeżeli jesteś typem lubującym się w zakupach, oszczędzającym, dokonującym transakcji w walucie czy tankującym paliwo na stacjach Lotos, powinieneś przyjrzeć się ofercie kont osobistych Alior banku.

Bank udostępnia cztery rodzaje kont o nazwach:

 • konto osobiste,

 • konto zarabiające,

 • konto walutowe,

 • konto z programem Lotos Navigator.

Szczegóły oferty konta osobistego

Bank uwarunkowuje opłaty za prowadzenie rachunki i posiadanie karty od zjawiska „bycia głównym bankiem klienta”. Jeżeli Alior bank jest głównym bankiem posiadacza rachunku to nie nakłada opłat za prowadzenie rachunku czy posiadanie karty.

Dla kogo więc Alior bank jest głównym bankiem?

Jeżeli spełniasz co najmniej jedno z następujących kryteriów Alior Bank jest Twoim głównym bankiem, więc opłaty nie zostaną pobrane. Warunki to:

 • regularny comiesięczny wpływ na konto z tytułu: wynagrodzenia, emerytury, renty, stypendium,
 • miesięczne wpływy z innego banku lub z rachunku firmowego w Alior Banku – jednorazowy przelew na kwotę minimum 2 000 zł (w przypadku osób, które nie ukończyły 24. roku życia oraz są studentami, uczniami lub słuchaczami – 1 000 zł),

 • łączne średnie saldo miesięczne na lokacie terminowej, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, oszczędnościowym, rachunku brokerskim, rachunku Alior Trader, w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i bankowych papierach wartościowych emitowanych przez Alior Bank wynosi minimum 10 000 zł,

 • łączne średnie saldo miesięczne zadłużenia w ramach posiadanego rachunku karty kredytowej, pożyczki, limitu kredytowego w rachunku lub kredytu zabezpieczonego na nieruchomości wynosi minimum 5 000 zł,

 • wiek poniżej 19. roku życia.

W pozostałych przypadkach tzn. gdy w miesiącu nie spełnimy żadnego z kryterium bank pobierze opłatę za prowadzenie konta w wysokości 8 zł miesięcznie oraz dodatkową opłatę za kartę płatniczą debetową w wysokości 4 zł miesięcznie. Do konta wydawana jest karta Master Card Debit, należy jednak pamiętać, że nie wszędzie jest ona honorowana.

Do rachunku bank udostępnia produkty towarzyszące takie jak limit kredytowy czy autodealing (czyli internetowe transakcje finansowe z bankiem). Środki na koncie są oprocentowane tak jak lokata nocna – 2% w skali roku – z tym,że na lokatę nocną może trafić maksymalnie połowa środków zgromadzonych na koncie.

Co powinieneś wiedzieć o koncie zarabiającym

W tym modelu konta osobistego nie ma podziału na bank główny i pozostałe. Każdy kto decyduje się na ten typ ponosi koszty prowadzenia rachunku w wysokości 7zł miesięcznie oraz za kartę 5 zł miesięcznie. Do konta również są udostępnione produkty towarzyszące jak w koncie osobistym standardowym. Dodatkową opcją jest występowanie cashbacku, czyli zwrotu 1% kwoty każdej transakcji bezgotówkowej lub płatności internetowej dokonanej kartą płatniczą.

Bliżej o koncie walutowym

Da osób otrzymujących wypłatę w walutach zdecydowanie korzystniejsze jest utrzymywanie konta walutowego. Alior bank udostępnia 11 walut (PLN, EUR, USD, CHF, GBP, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB) w których można prowadzić konto rachunkowe. Bank nie pobiera opłat za prowadzenie rachunku walutowego, ani za wypłatę środków z bankomatów sieci Euronet i cash4you. W pozostałych przypadkach, czyli gdy wypłacamy z innych bankomatów w kraju lub na świecie koszt wynosi 5 zł.

Konto z programem Lotos Navigator

Konto zdecydowanie dedykowane dla kierowców tankujących paliwo na stacjach Lotos biorących udział w Programie Lotos Navigator. Zasady naliczania opłat za prowadzenie konta są identyczne jak w standardowym koncie osobistym. Poprzez transakcje za pośrednictwem tego konta naliczane są punkty w programie. Pierwsze punkty otrzymywane są za aktywacje karty debetowej (25 punktów), następnie:

 • 1 punkt za każde 100 zł transakcji bezgotówkowych dokonanych kartą,
 • 1 punkt za każdy 1 000 zł pożyczek gotówkowych i kredytów samochodowych udzielonych w ciągu 12 miesięcy od otwarcia rachunku,
 • 1 punkt za każde 10 000 zł kredytu hipotecznego (dotyczy kredytów udzielonych w ciągu 12 miesięcy od otwarcia rachunku)

Punkty doliczane do konta w programie do 10. dnia roboczego kolejnego miesiąca.