Konto osobiste w Toyota Banku

Toyota Bank działa na polskim rynku od 2000 roku. Cały czas jest bankiem zorientowanym na rozwój. Od niedawna zajmuje się także działalnością leasingową.  W wielu rankingach jest także wyróżniany za swoje produkty bankowe, oferowane klientom indywidualnym. 

Główne atuty konta osobistego w Toyota Banku

Szczególnie rekomendowanym produktem w Toyota Banku jest konto osobiste.  Przemawiają za tym głównie walory ekonomiczne. Klient za jego założenie nic nie płaci. Jego posiadacz ma też zagwarantowane bezpłatne wykonywanie przelewów internetowych oraz dokonywanie wypłat z bankomatów. Konto osobiste w Toyota Banku jest wreszcie sprzężone z systemem e- bankowości. 

<< Załóż konto osobiste w Toyota Banku>>

 

Na koncie osobistym w Toyota Banku można zarabiać

Konto osobiste w Toyota Banku daje również możliwość wzbogacenia się. Zgromadzone na nim środki finansowe są oprocentowane na poziomie 0,25%. Kiedy zaś klient wybierze opcję dodatkową, a więc środki wpłaci na typowy rachunek oszczędnościowy,  może liczyć na dodatkowe oprocentowanie nawet na poziomie 2,30%.  Rachunek oszczędnościowy mogą założyć tylko posiadacze konta osobistego. Jedyne ograniczenie w tym rozwiązaniu to kapitał, jakim dysponuje klient. Z regulaminu Toyota Banku wynika, że wysokość oprocentowania rocznego na rachunku oszczędnościowym jest uzależniona od wpłaconej kwoty. Zgodnie z tym 2,30% przysługuje klientom, którzy na rachunku posiadają kwotę powyżej 50 000 zł. W przypadku wpłacenia kwoty od 20 000 – 49 999,99 zł  oprocentowanie wynosi 1,40%, a w przypadku kwoty od 5000 zł do 19 999,99 zł 0,40 %. Równie niskie (0,40%) jest, gdy klient ma na rachunku oszczędnościowych kwotę od 0 – 4999,99 zł.

<<Sprawdź oprocentowanie na rachunku oszczędnościowym w Toyota Banku>>

 

Konto osobiste prowadzi wiele banków. Tylko jednak nieliczne (Toyota Bank) za jego założenie nie naliczają zawrotnych opłat. Klient może wreszcie, je posiadając, zarabiać.