Kredyt gotówkowy w Getin Banku!

Getin Bank to jeden z bardziej znaczących podmiotów w polskim sektorze bankowym. Najnowsze rankingi donoszą, że cieszy się ogromnym zaufaniem Polaków. Stąd wciąż nie gaśnie popyt na udzielany tu kredyt gotówkowy. Zdaniem ekspertów jest przyznawany na bardzo preferencyjnych warunkach.

Kto może ubiegać się o kredyt gotówkowy w Getin Banku?

Kredyt gotówkowy w Getin Banku jest adresowany do szerokiego grona potencjalnych dłużników. To konsekwencja tego, że jest udzielany na bardzo preferencyjnych warunkach. By go uzyskać, wystarczy, że klient posiada zameldowanie w Polsce, wykaże polskie obywatelstwo lub zgodę na pobyt na terenie kraju (karta pobytu), jak również udokumentuje źródło swoich dochodów na odpowiednim poziomie. Bank również jest bardzo elastyczny w udzielaniu tego kredytu więcej niż jednej osobie. Oznacza to, że również mogą go zaciągnąć małżonkowie wspólnie bez konieczności występowania w roli typowego współkredytobiorcy.

Najszybszy kredyt gotówkowy w Polsce

Analiza warunków udzielania kredytu gotówkowego w Getin Banku pokazuje, że w placówce tej przyszły dłużnik może uzyskać potrzebne mu środki finansowe bardzo szybko. Co to oznacza? Przede wszystkim decyzja kredytowa jest tu udzielana nawet w ciągu 24 godzin. W przypadku decyzji negatywnej klient uzyskuje stosowne wyjaśnienia i określenie powodu odmowy. Wszystko więc odbywa się na bardzo jasnych zasadach. W razie zaś decyzji pozytywnej środki jeszcze w tym samym dniu są przyznawane. To szczególna cecha, która zasługuje na ogromne wyróżnienie. W konkurencyjnych bankach klienci muszą niekiedy czekać tygodniami na weryfikację ich wniosków kredytowych.

Elastyczne raty w rozsądnym planie kredytowym

Getin Bank, oferując ten kredyt gotówkowy, zadbał o jeszcze jedną jego cechę. Mianowicie elastyczność spłaty rat kredytowych. Tu jest to ustalane na bardzo korzystnych warunkach dla dłużnika. Przykładowo klient, który zaciągnie kredyt na sumę 150 000, może liczyć na rozłożenie jego spłaty nawet na czas 8 lat. Pracownicy banku uprzednio skrupulatnie weryfikują sytuację finansową klienta, a następnie wnikliwie prognozują poziom jego przyszłych dochodów. Dopiero w oparciu o to proponują program spłat. To wyjątkowo odpowiedzialne podejście, które po raz kolejny pokazuje, że politykę kredytową Getin Banku wyróżnia indywidualne podejście do spraw klientów.

<< Zaciągnij kredyt gotówkowy w Getin Banku>>

Oferta kredytu gotówkowego w Getin Banku jest obecnie jedną z najbardziej korzystnych. Przede wszystkim jest oparta na elastycznym programie spłat rat, co dla każdego, kto zamierza zaciągnąć kredyt i jest w trudnej sytuacji finansowej, jest szczególnie cenną cechą.