Kredyt hipoteczny Alior Bank

Mega to słowo określające ogrom, dużą ilość, wielkość zdarzenia. Tego przedrostka użył również Alior Bank wprowadzając na rynek kredyt hipoteczny o nazwie ‚Megahipoteka’. Czego można się spodziewać po tak nazwanym produkcie bankowym.

Prostsze zasady w otrzymaniu kredytu hipotecznego.

Mniejsze oprocentowanie kredytów hipotecznych przyciąga klientów marzących o własnym lokum.

„Megahipoteka” dostępna jest na polskim rynku od ponad 2 lat, został wprowadzony do oferty przez biuro doradztwa podatkowego „Aspiro”. Nazwa kredytu hipotecznego nie zmieniła się, jednak szczegóły oferty owszem. W jakim kształcie dostępna jest obecnie?

Szczegóły oferty kredytowej Alior Banku

Bank udostępnia kredyt hipoteczny którego:

  • marża wynosi 1,49% dla kredytów PLN,
  • minimalna prowizja banku 0% –  uzależniona od scoringu kredytobiorcy (czyli oceny jakościowej klienta).

Aby uzyskać tak niskie oprocentowanie należy skorzystać z oferty dodatkowej ubezpieczenia na życie TU Europa ze składką jednorazową płatną z góry za okres pięcioletni, oraz wnioskować o kwotę kredytu nie przekraczającej 450 tysięcy zł. Oprócz polskich złotych istnieje możliwość zaciągnięcia kredytu w Euro.

Dla kogo euro?

Dostępność kredytów w Euro znacznie się zmniejszyła wraz z regulacjami NBP. Alior Bank również narzuca warunki dla kredytów indeksowanych walutą EURO, udostępniając takie rozwiązanie klientom osiągającym dochody w EUR i/lub klientom Private Banking osiągającym dochody netto na minimalnym poziomie 15 tysięcy PLN

Kto może się ubiegać o kredyt hipoteczny w Alior Bank?

Osoby chcące uzyskać kredytowanie inwestycji w Alior banku muszą wykazać minimalny okres zatrudnienia w obecnym miejscu pracy wynoszący minimum 3 miesiące. Jeżeli obecny okres zatrudnienia w obecnym miejscu pracy jest krótszy, dopuszcza się przyznanie kredytu pod warunkiem że zostanie udokumentowana ciągłości zatrudnienia.

Ciekawostki

Kredyt „Megahipoteka” może zostać również przeznaczony na:

  • zakupu działki budowlanej,
  • nabycie nieruchomości mieszkalnej wraz z częścią, przeznaczoną na inny cel niż mieszkaniowy, pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa części komercyjnej nie przekracza 50% powierzchni użytkowej nieruchomości mieszkalnej,
  • na zakup nieruchomości i spłatę innych kredytów, równocześnie – ale wymaga się, aby nieruchomość posiadała pozwolenie na użytkowanie,
  • spłatę zobowiązań hipotecznych zaciągniętych w innych bankach (refinansowanie).

Warto pamiętać, że zabezpieczeniem kredytu może być nieruchomość inna niż ta, którą zamierzamy sfinansować. Ponadto właścicielem innej nieruchomości może być osoba trzecia. Dodatkowo bank dopuszcza staranie się o jeden kredyt przez maksymalnie 3 gospodarstwa domowe (nie więcej niż 6 osób).