Kredyt hipoteczny Rodzina na swoim

„Rodzina na swoim” to rodzaj preferencyjnego kredytu udzielanego na zakup mieszkania lub domu. Jest to najczęściej zaciągany kredyt hipoteczny w Polsce. Przez pierwsze osiem lat państwo dopłaca do rat kredytowych.

Zapoznaj się z kredytem hipotecznym „Rodzina na swoim”!

Przewiduje się likwidację programu  w 2012 roku, dlatego też ilość udzielanych kredytów hipotecznych Rodzina na swoim wciąż rośnie! Sprawdź sam!

O taki kredyt hipoteczny Rodzina na swoim mogą się ubiegać jedynie osoby nie posiadające na własność żadnej nieruchomości. Kredyt z dopłatami Skarbu Państwa w programie Rodzina na Swoim można przeznaczyć na zakup już istniejącego lub będącego w budowie domu jednorodzinnego bądź mieszkania w budynku wielorodzinnym.

Na jaki cel można pozyskać kredyt Rodzina na swoim?

Kolejnymi celami, na jakie można przeznaczyć preferencyjny kredyt „Rodzina na swoim” są:

  • zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
  • pokrycie kosztów budowy mieszkania w budynku wielorodzinnym bądź też domu jednorodzinnego budowanych przez spółdzielnie,
  • budowa domu jednorodzinnego lub nadbudowa,
  • przebudowa czy rozbudowa już istniejącego budynku,
  • na adaptacje budynków, które wcześniej były przeznaczone do innych celów.

Istotnym jest żeby mieszkanie nie było większe niż 75 m2, a dom 140 m2.

Dowiedz się więcej o kredycie hipotecznym Rodzina na Swoim:

Banki – kredyt hipoteczny: