Dla kogo preferencyjny kredyt hipoteczny?

Na preferencyjny kredyt hipoteczny (Rodzina na swoim) z dopłatami do rat kredytowych ze strony rządu mogą liczyć przede wszystkim małżeństwa i osoby samotnie wychowujące dzieci, które nie posiadają własnego domu lub mieszkania.

W przypadku osoby samotnie wychowujące dziecko, kredyt hipoteczny jest dostępny jeśli:

  • dziecko jest małoletnie,
  • na dziecko jest pobierany zasiłek pielęgnacyjny (bez względu na wiek dziecka),
  • dziecko jest w trakcie kształcenia i ma mniej niż 25 lat.

Aby móc starać się o preferencyjny kredyt hipoteczny kredytobiorcy lub kredytobiorca nie może wykazywać prawa własnościowego do jakiejkolwiek nieruchomości mieszkalnej.

Kredytobiorca kredytu hipotecznego nie może być:

  • właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,
  • osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
  • najemcą lokalu mieszkalnego.

Prawo do lokalu mieszkalnego dotyczy wyłącznie dnia złożenia wniosku. Nie ma znaczenia to, czy kredytobiorca kiedykolwiek wcześniej posiadał prawo do nieruchomości mieszkalnej. Decyduje tylko i wyłącznie dzień zawarcia umowy o kredyt preferencyjny Rodzina na swoim.

Co z najemcami lokali?

Najemcy lokali mieszkalnych oraz osoby, którym przysługują spółdzielcze prawa lokatorskie do lokali mieszkalnych także mogą starać się o uzyskanie kredytu hipotecznego z dopłatami. Muszą się jednak zobowiązać do rozwiązania w ciągu 6 miesięcy umowy najmu, bądź doprowadzenia do wygaśnięcia prawa lokatorskiego w spółdzielni. Ustawa określa, że 6 miesięcy obejmuje okres od otrzymania własności lokalu mieszkalnego, nie od dnia zawarcia umowy kredytowej o kredyt preferencyjny Rodzina na swoim.

Kredyt hipoteczny preferencyjny dla singli?

Od 1 stycznia 2011 roku toczą się negocjacje nad mającymi zaistnieć zmianami w kredycie „Rodzina na swoim”. Do zmian ma się zaliczać fakt, że o kredyt hipoteczny będą mogły starać się osoby samotne, bez względu na to czy posiadają dzieci czy nie. Oczywiście kredyt hipoteczny dla singli będzie mniej korzystnych niż w przypadku par. Jest to zrozumiałe ze względu na mniejsze zdolności kredytowe osoby samotnej. Niemniej jednak singlom również przysługuje prawo do otrzymania preferencyjnego kredytu hipotecznego Rodzina na swoim.

Dowiedz się więcej:

Banki – kredyt hipoteczny: