Oprocentowanie kredytu hipotecznego

Wysokość rat kredytowych tego samego kredytu hipotecznego może się różnić w poszczególnych bankach. Jest to uzależnione od wewnętrznej polityki banku. Chodzi tu głównie o stawki procentowe, które mogą być ustalane indywidualnie przez bank lub być uzależnione od stóp rynkowych WIBOR, LIBOR lub EURIBOR.

Oprocentowanie stałe czy zmienne?

W przypadku kredytów hipotecznych możemy wybrać rodzaj oprocentowania. Może ono być stałe lub zmienne. W przypadku oprocentowania stałego, nie ma żadnych wątpliwości co do wysokości rat kredytu hipotecznego. Przez cały okres kredytowania będą one w równych kwotach. Warto jednak podkreślić, że w przypadku kredytu hipotecznego „Rodzina na swoim”, gdzie rząd dofinansowuje nasze odsetki przez pierwszych 8 lat, należy pomyśleć o kredycie hipotecznym z malejącymi odsetkami, czyli takim, w którym na początku płaci się najwięcej. Takie rozwiązanie pozwoli zaoszczędzić maksymalną kwotę pieniędzy kredytobiorcy.

Od czego zależy zmiana oprocentowania kredytu hipotecznego?

Występują dwa główne sposoby ustalania oprocentowania kredytu hipotecznego:

  • na podstawie stopy bazowej ustalanej wewnętrznie przez zarząd banku;
  • na podstawie stóp rynkowych (WIBOR, LIBOR lub EURIBOR).

Jeżeli zaciągniemy kredyt hipoteczny oparty o oprocentowanie ustalane przez bank, to nie będzie ono uzależnione od warunków panujących na rynku. Jeżeli na przykład stopy rynkowe będą drożeć, to banki chcąc stać się konkurencyjne mogą nie podwyższać stóp procentowych. W przypadku spadku stóp rynkowych może zdarzyć się, że banki jednak nie zdecydują się na obniżanie własnych wskaźników procentowych. Tak naprawdę nigdy nie wiadomo, jak zachowa się dany bank.

Jeżeli wybierzemy oprocentowanie oparte na stopach rynkowych, banki będą zmuszone podnieść lub zmniejszyć swoje oprocentowanie zgodnie z warunkami panującymi na rynku. Podwyżki czy obniżki oprocentowania kredytów hipotecznych mogą być jednak różne w poszczególnych bankach – zależnie od stosowanych mechanizmów aktualizacji. Niektóre banki ustalają oprocentowanie raz co miesiąc, inne co kwartał, co pół roku, a nawet rok. Niektóre opierają je na aktualnej stawce WIBOR (odpowiednio jedno-, dwu-, sześciomiesięcznej, czy też rocznej), inne na średniej z poprzednich miesięcy. Używane są również tak zwane wskaźniki zmienności: bank zmienia oprocentowanie kredytów hipotecznych dopiero wtedy, gdy WIBOR zmieni się o określony procent.

Marża banku

Nie należy zapominać o marży banku. O ile oprocentowania kredytu hipotecznego zazwyczaj nie można negocjować, o tyle z marżą jest inaczej. Z reguły jest tym niższa, im wyższa kwota kredytu hipotecznego i im wyższy wkład własny. Na niższe oprocentowanie mogą również liczyć kredytobiorcy, którzy są stałymi klientami banku.

Czytaj więcej:

Banki – kredyt hipoteczny: