Rodzina na swoim – warunki kredytowe

Program „Rodzina na swoim” powstał w celu wsparcia rodzin oraz osób samotnie wychowujących dzieci w pozyskaniu własnego domu lub mieszkania. Dofinansowanie kredytu preferencyjnego „Rodzina na swoim” pochodzi z budżetu państwa. Dopłaty pochodzą z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Kredyt hipoteczny z dopłatami nie tylko pomaga ludziom w kupnie mieszkania lub budowie domu. Jest on również stymulatorem rozwoju sektora budownictwa mieszkaniowego w Polsce.

Warunki kredytu preferencyjnego Rodzina na swoim

Ten kredyt hipoteczny można pozyskać jedynie w walucie polskiej, czyli złotych. Dzięki takiemu rozwiązaniu kredyt hipotecny nie jest narażony na wahania kursów walut. Dopłaty są udzielane na okres 8 lat. Mogą one występować maksymalnie w kwocie 50% odsetek. Wysokość dopłat jest uzależniona od powierzchni domu czy mieszkania. W przypadku, gdy mieszkanie ma do 50 m2 a dom do 70 m2 jako podstawę przyjmuje się całość zadłużenia. W przypadku przekroczenia tych powierzchni, jako podstawę naliczania dopłat przyjmuje się tylko część zadłużenia.

W ramach kredytu hipotecznego „Rodzina na swoim” można dokonać zakupu domu lub mieszkania, dokonać rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy. Ważne jest, aby mieszkanie nie było większe niż 75 m2, a dom 140 m2.

Ceny maksymalne za mkw!

Należy pamiętać, że w każdym mieście ustalane są ceny maksymalne mieszkań czy domów za 1 mkw. Powyżej ustalonej ceny, nie można skorzystać z kredytu preferencyjnego Rodzina na swoim. Stawki te ustalane są co kwartał.

Kredytu hipotecznego „Rodzina na swoim” mogą udzielać jedynie te banki, które mają podpisane umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Zobacz więcej:

Banki – kredyt hipoteczny: