Kredyt hipoteczny Santander Bank Polska 2020

W 2020 roku RRSO w kredycie mieszkaniowym Santander Bank Polska (dawniej BZ WBK Bank Polski) wynosi 4,28%.

Wśród dodatkowych kosztów należy również uwzględnić marżę banku, która w najlepszym możliwym wypadków wynosi 1,69% i uzależniona jest od:

  • kwoty kredytu
  • wartości nieruchomości
  • posiadania dodatkowych produktów w banku.

Okres kredytowania w Santander Bank Polska w w przypadku kredytu mieszkaniowego  w 2020 roku wynosi aż 30 lat  w przypadku kredytu hipotecznego lub 20 lat dla pożyczki hipotecznej.

Dostępna jest oprocentowanie według zmiennej stopy procentowej lub według stałej stopy procentowej w okresie pierwszych pięciu lat.

Możliwe jest finansowanie do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu w przypadku kredytu mieszkaniowego lub do 60% wartości nieruchomości w przypadku pożyczki hipotecznej.

Kredyty mieszkaniowe w Standander Bank Polska udzielane są tylko w złotych polskich.

Aby sprawdzić indywidualne warunki należy skontaktować się z bankiem poprzez stronę internetową lub pojawić się bezpośrednio w oddziale. Po podaniu podstawowych parametrów naszej inwestycji zostanie nam przekazana indywidualna oferta kredytu mieszkaniowego.