Kredyt hipoteczny w Pekao Bank Hipoteczny 2019

Pekao Bank Hipoteczny w 2019 roku wprowadził noworoczną wyprzedaż kredytów hipotecznych dla kredytów w wysokości do 600000 zł, dla których wniosek kredytowy zostanie złożony najpóźniej do ostatniego stycznia 2019 roku.

Kredyt hipoteczny charakteryzuje się:

  • niższą od standardowej marżę kredytu która wynosi 1,75% dla kwoty kredytu poniżej 80% wartości nieruchomości lub 1,95% kwoty to powyżej 80% wartości nieruchomości
  • niższą marża za udzielenie kredytu która wynosi od 0,5% do 3%
  • udzieleniem kredytu hipotecznego bez zakupu innych produktów finansowych co jest bardzo powszechne w innych bankach

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla kredytu hipotecznego w tym banku wynosi 3,8%.

Kredyt może być przeznaczony zarówno na budowę nieruchomości jak i zakup nieruchomości od dewelopera. Możliwe jest również finansowanie przebudowy nieruchomości lub remont lub prace wykończeniowe a także kredyt ten może być wykorzystany na spłatę kredytów zaciągniętych w innych bankach.

Zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego może być standardowo dom lub mieszkanie na którego zakup zaciągany jest kredyt.

Kredyt hipoteczny w Pekao Bank Hipoteczny jest udzielany tylko w złotych polskich.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 32,5 roku przy kredycie na budowę nieruchomości oraz 30 lat przy pozostałych kredytach hipotecznych.

Maksymalna kwota kredytu to 1 0000000 zł.

Bank finansuje do 90% wartości zakupu lub budowy nieruchomości.