Czy bankom opłaca się odwrócona hipoteka?

Czy odwrócona hipoteka jest opłacalna dla banków?

odwrócona hipoteka
odwrócony kredyt hipoteczny

Większość ludzi zapewne uważa takie rozwiązanie jako żyłę złota dla banku. dom czy mieszkanie jest dość trwałym i pewnym zabezpieczeniem, wypłacane miesięczne raty nie są zbyt duże, ok. 300 – 400 zł. Jak można łatwo przeszacować, zazwyczaj kredy okaże się o wiele niższy od wartości nieruchomości. Gdzie banki mogą widzieć problem?

Wady odwróconej hipoteki dla banków

Nastawienie banków do odwróconych kredytów hipotecznych jest różne, zazwyczaj jednak mało przychylne. Dotyczy to poglądów zarządu, rozwiązań wewnętrznych, jak również zaistniałych sytuacji. Chodzi tutaj w szczególności o konflikty sądowe ze spadkobiercami, którzy bardzo niechętnie godzą się z utratą spadku w postaci nieruchomości. Często nawet nie wiedzą oni o istnieniu na nieruchomości kredytu, który kredytobiorca zataił przed rodziną. W podobnych sytuacjach, których jest dość sporo, sprawy sądowe ciągną się bardzo długo i są związane z ponoszeniem kosztów.

Kolejnym negatywnym aspektem dla banków w przypadku odwróconego kredytu hipotecznego jest istnienie ryzyka. Jest ono związane z przyszłą możliwą utratą wartości przez nieruchomość. To samo mieszkanie na chwilę obecną zazwyczaj jest więcej warte aniżeli za, powiedzmy, 40 lat… Oczywiście zdarzają się sytuacje, w których nieruchomość zyskuje na wartości, ale są to rzadkie przypadki związane z doskonałą lokalizacją czy czynnikiem wywołanym zmianami ekonomicznymi lub jakimś wydarzeniem, często przypadkowym. Trzeba także podkreślić tutaj możliwość dużej eksploatacji nieruchomości. Banki nie wykluczają również nieprzewidywalnych zdarzeń, czy kataklizmów prowadzących do silnych uszkodzeń lub zniszczeń.

Czy emeryci tracą na odwróconej hipotece?

Nie można powiedzieć, że emeryt traci na tym kredycie… W sumie to tylko zyskuje. Mówiąc bardziej szczegółowo na odwróconej hipotece tracą spadkobiercy nieruchomości, czyli najbliższa rodzina kredytobiorcy. Trudno jednak wyobrazić sobie sytuację, w której kochająca się rodzina pozostawi starszego członka rodziny na pastwę losu. Natomiast w przypadku braku zainteresowania czy emeryt powinien czuć się winny wobec swojej decyzji o zaciągnięciu kredytu? Wydaje mi się, że nie…

Zyski z odwróconej hipoteki dla banków

Zyskiem tym są oczywiści nieruchomości. W przypadku krótkiego okresu kredytowania i braku sporów ze spadkobiercami czy klęsk żywiołowych, zysk banku może być bardzo duży. Cały ten zysk jest  jednak obarczony dużym ryzykiem. Jak się czasami mawia „lepszy wróbel w garści niż kanarek na dachu”

Reasumując można stwierdzić, że odwrócony kredyt hipoteczny jest niekorzystny zarówno dla emeryta, jak również banku!

Czytaj też:

Jeśli szukasz więcej informacji o zmianach w systemie emerytalnym w Polsce sprawdź:

Godna-emerytura.pl>>