Projekt ustawy o odwróconej hipotece

Projekt ustawy hipotecznej pod koniec kwietnia został skierowany z Ministerstwa Finansów do uzgodnień międzynarodowych, a w najbliższym czasie trafi pod obrady Rady Ministrów. Powstanie odpowiedniej ustawy o odwróconej hipotece ma na celu ochronę praw osób starszych przy korzystaniu z usług firm oferujących hipotekę odwróconą. Chodzi głownie o ochronę prawnofinansową, gdyż firmom często zarzuca się zaniżanie świadczeń/miesięcznych wypłat w stosunku do wartości nieruchomości.

Na czym polega hipoteka odwrócona?

Hipoteka odwrócona to zapewnienie miesięcznych wypłat klientowi w zamian za przekazanie praw własności do nieruchomości na rzecz instytucji finansującej. Prawa własności przechodzą na jednostkę finansującą po śmierci dotychczasowego właściciela.

Należy zaznaczyć, że wysokość miesięcznych wypłat jest uzależniona nie tylko od wartości nieruchomości, lecz także od wieku i płci kredytobiorcy. Na wyższe wypłaty mogą liczyć mężczyźni z powodu krótszej średniej długości życia dla. Dla przykładu przy nieruchomości o wartości ok. 200 tys. zł mężczyzna może liczyć na świadczenie w wysokości ok. 340 zł, a kobieta, która przeciętnie żyje dłużej, ok. 265 zł miesięcznie.

Co ma zapewnić ustawa o odwróconej hipotece?

Ustawa ma przede wszystkim kontrolować działalność kredytodawców, którzy coraz częściej czerpią nieuzasadnione korzyści kosztem osób starszych. Firmy udzielające odwróconych hipotek będą podlegały kontroli KNF. Ustawa przewiduje również ochronę praw rodziny kredytobiorcy. Spadkobiercy będą mogli po śmierci właściciela nieruchomości spłacić kredyt i zachować prawa własności. W przypadku braku spłaty kredytu, nieruchomość stanie się własnością jednostki kredytującej.

Dowiedz się więcej o sytuacji spadkobiercy w stosunku do odwróconej hipoteki >>

Ustawa ma na celu również regulację oprocentowania kredytu, akwizycji, sprawiedliwego wyceniania nieruchomości oraz kontrolę banków w sprawie zarządzania ryzykiem.

Czytaj więcej: