Spadkobierca a odwrócony kredyt hipoteczny

W projekcie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym jest zawarta regulacja dotycząca ochrony praw do nieruchomości rodziny zmarłego kredytobiorcy. Zgodnie z projektem ustawy spadkobiercy w ciągu 12 miesięcy od śmierci właściciela nieruchomości, mają prawo do spłaty zadłużenia i zachowania praw własności do domu czy mieszkania. Lepiej jest oczywiści spłacić dług jak najszybciej, ponieważ za każdy miesiąc zwłoki naliczane są odsetki. Nie mniej jednak na spłatę mamy rok.

W chwili obecnej ustawa niestety nie weszła jeszcze w życie, a jednostki kredytujące udzielają odwróconej hipoteki na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Banki a hipoteka odwrócona

Coraz więcej banków, wbrew pozorom, niechętnie podchodzi do kwestii udzielania odwróconego kredytu hipotecznego. Jest to w szczególności związane z problemami związanymi z konfliktami prawnymi ze spadkobiercami, którzy niechętnie rezygnują z nieruchomości. Kolejnym powodem do niechęci jest ryzyko finansowe związane z możliwą utratą wartości nieruchomości. Wartość przykładowo mieszkania będzie inna dziś, a inna za powiedzmy 40 lat. Należy również brać pod uwagę poziom eksploatacji nieruchomości.

Dowiedz się więcej: