Pożyczka a kredyt hipoteczny

Kredyt czy pożyczka hipoteczna?

Kredyt i pożyczka hipoteczna są zaciągane na długi okres czasu oraz wysokie sumy. Jaka jest więc różnica pomiędzy nimi? Sprawa jest prosta – kredyt hipoteczny może być przeznaczony jedynie na sfinansowanie przedsięwzięcia związanego z daną nieruchomością. Pożyczka hipoteczna może być pozyskana na dowolny cel.

Kredyt hipoteczny może być przeznaczony wyłącznie na zakup, remont, przebudowę lub dobudowę nieruchomości. Pożyczkę hipoteczną otrzymamy na każdy cel. Oprocentowanie pożyczki hipotecznej jest wyższe od oprocentowania kredytu hipotecznego o mniej więcej 2-4 punkty procentowe i wynosi zazwyczaj od 8% do 10%. Nie jest to aż tak dużo… Kredyt gotówkowy czy konsumpcyjny jest o wiele wyższy.

Poza tym uzyskanie kredytu gotówkowego w wysokości powyżej 100 tys. zł. jest trudne. W takiej sytuacji jedynym rozwiązaniem pozostaje pożyczka hipoteczna. Niższe oprocentowanie pożyczki hipotecznej od kredytu konsumpcyjnego jest logiczne z powodu pewnego zabezpieczenia, jakim jest nieruchomość. Należy tu podkreślić pewien fakt: pożyczka hipoteczna wiąże się z większymi opatami niż w przypadku kredytu konsumpcyjnego. Poza prowizją dla banku występują tutaj opłaty związane z wyceną nieruchomości. Z tego też względu pożyczki hipotecznej nie należy zaciągać na małe kwoty rzędu 10 000 zł. Zyski z mniejszego oprocentowania zostałyby pochłonięte kosztami poniesionymi przy pozyskiwaniu pożyczki. Nasze zabiegi i stracony czas przy wycenie nieruchomości byłyby niepotrzebne. Przy zaciąganiu pożyczki hipotecznej należy przygotować  komplet dokumentów związanych z nieruchomością (akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wycena) i mieć zaświadczenie o dochodach.

Podsumowując, jeśli potrzebujemy dużej gotówki na cel niezwiązany z nieruchomością, najlepszym i najtańszym rozwiązaniem jest pożyczka hipoteczna, której jednak nie opłaca się zaciągać na niskie kwoty!

Czytaj więcej:

Banki – kredyt hipoteczny:

Tags: