Pożyczka hipoteczna dla firm

A może pożyczka hipoteczna na dowolny cel?

Pożyczka hipoteczna nie jest przeznaczona wyłącznie dla osób fizycznych. Mogą po nią sięgać również firmy. Jest to najczęściej wykorzystywana forma finansowania działalności przez branże gastronomiczne i hotelarskie.

Ze względu na zaostrzenie warunków przyznawana kredytów inwestycyjnych i obrotowych, firmy coraz częściej sięgają po pożyczki hipoteczne. Bank nie stosują żadnych obostrzeń w stosunku do wielkości przedsiębiorstwa, czy formy prowadzonej działalności. Z pożyczek hipotecznych najczęściej korzystają małe i średnie przedsiębiorstwa.

Warunki pożyczki hipotecznej

Główną zaletą pożyczki hipotecznej jest możliwość przeznaczenia otrzymanych środków na dowolny cel. Fundusze zatem mogą być przeznaczone zarówno na inwestycje, jak również na spłatę innego kredytu… Podobnie, jak w przypadku wszystkich innych pożyczek i kredytów, tak również w tym przypadku najważniejsza dla banku jest ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jego zdolności kredytowych. Pożyczka hipoteczna jest zabezpieczona na nieruchomości, którą jest najczęściej budynek mieszkalny, biurowy lub usługowy. Należy tutaj zaznaczyć, że nie wszystkie budynki mogą stać się zabezpieczeniem. Wyłącza się  nich np. budynki sakralne, publiczne, czy te, które zaliczają się do zabytków.

Pożyczka hipoteczna najczęściej jest udzielana przez banki do 60-80% wartości nieruchomości. Niemniej jednak kwota pożyczki jest uzależniona głownie od wewnętrznej polityki banku oraz od wartości nieruchomości. Istnieje również możliwość zabezpieczenia kredytu nieruchomością, która należy do kilku osób lub nawet gdy jej właścicielem jest osoba trzecia. Niesie to jednak ze sobą konsekwencję, którą jest niższa kwota kredytu – zazwyczaj tylko 50% wartości nieruchomości.

Czytaj więcej:

Banki – kredyt hipoteczny: