Kredyt konsolidacyjny w Banku Millennium

Kredyt konsolidacyjny to forma zastąpienia kilku kredytów jednym większym. Bank Millennium spłaci dotychczasowe zobowiązania klienta wobec innych banków i udzieli mu jednego większego kredytu. Dodatkowo kredyt konsolidacyjny

kredyt konsolidacyjny w Banku Millennium

jest niżej oprocentowany.

Cechy kredytu konsolidacyjnego w Banku Millennium

Bank Millennium udziela kredytu konsolidacyjnego na minimum 20 000 zł. Maksymalna kwota kredytu konsolidacyjnego zależy od dochodów kredytobiorcy, a także wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego:

 • do 90% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, jeśli jednym z konsolidowanych zobowiązań jest kredyt mieszkaniowy
 • do 70% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu w przypadku spłaty kredytów i pożyczek o charakterze konsumpcyjnym.

Kredyt konsolidacyjny w Banku Millennium jest udzielany w polskich złotych na okres kredytowania od 3 do 30 lat. Kredyt konsolidacyjny może być wypłacony jednorazowo lub w transzach. Spłata może kredytu konsolidacyjnego może być w ratach stałych bądź malejących.

Bank Millennium umożliwia udogodnienia w kwestii zawieszania spłaty kredytu. Klienci kredytu konsolidacyjnego mogą skorzystać z wakacji kredytowych, które umożliwiają odroczenie jednej płatności raty kredytowej w roku. Dostępna jest także 24 miesięczna karencja , czyli możliwość odroczenia spłaty kapitału.  Bank Millennium dopuszcza także opcję wcześniejszej spłaty kredytu konsolidacyjnego.

Kredytem konsolidacyjnym można spłacić takie zobowiązania jak:

 • kredyty mieszkaniowe
 • kredyty samochodowe
 • kredyty ratalne
 • pożyczki gotówkowe
 • limity na karcie kredytowej
 • limity kredytowe na rachunku bieżącym
 • inne kredyty konsumpcyjne.

Oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego w Banku Millennium

Oprocentowanie kredytu konsolidacyjnego w Banku Millenium zmienia się co 3 miesiące. Stopa procentowa kalkulowana jest na podstawie WIBOR 3M i marży banku. Jednak dokładna stawka oprocentowania zależy od wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego od wysokości kredytu:

 • do 150 000 zł kwoty kredytu oprocentowanie wynosi od 8.57% do 8.92% ,
 • powyżej 150 000 zł kwoty kredytu oprocentowanie wynosi od 8.37% do 8.77%.

Zabezpieczenia kredytu konsolidacyjnego w Banku Millennium

Aby móc pozyskać kredyt konsolidacyjny w Banku Millennium należy posiadać odpowiednie zabezpieczenie kredytu. Najczęściej wybieranym zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Bank Millennium dopuszcza także inne zabezpieczenia, np.

 • cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia na życie Kredytobiorcy

Czekaj więcej: