Kredyt konsolidacyjny hipoteczny

Kredyt konsolidacyjny to kredyt mający na celu stworzenie dogodniejszych warunków kredytowania dla niewypłacalnego kredytobiorcy. Polega on na połączeniu kilku kredytów w jeden o zazwyczaj niższym oprocentowaniu. Bank spłaca całe dotychczasowe zadłużenie klienta, któremu w zamian oferuje jeden duży kredyt, który zazwyczaj tylko wbrew pozorom jest korzystny. Pozory stwarzają niższe miesięczne raty, lecz należy zaznaczyć, że wydłużony zostaje okres kredytowania. W ostatecznym rozrachunku kredyt konsolidacyjny okazuje się mniej opłacalny, ale często jest jedynym rozwiązaniem w trudnym okresie pod względem finansowym.

W Polsce kredyt konsolidacyjny występuje w dwóch postaciach, jako kredyt konsolidacyjny hipoteczny i bez hipoteki. Kredyt konsolidacyjny hipoteczny jest częściej wybieraną formą ze względu na uzyskiwania bardziej korzystnych warunków kredytowych. Bank posiadający zabezpieczenie w postaci hipoteki jest w stanie udzielić kredytu na dłuższy okres czasu, niższych ratach i oprocentowaniu. Na dogodne warunki mogą także liczyć stali klienci danego banku.

Ciekawostką w kredycie konsolidacyjnym jestto, że część pieniędzy uzyskanych z kredytu można przeznaczyć na inny cel niż spłata zadłużenia. Należy to jednak osobiście uzgodnić z określonym bankiem i zaznaczyć w umowie kredytowej.

Banki – kredyt konsolidacyjny: