Warunki przyznania kredytu konsolidacyjnego firmie

Kredyt konsolidacyjny stał się bardzo atrakcyjny dla firm ze względu na niższą

Kredyt konsolidacyjny dla firm

miesięczną ratę, która jest tylko jedna.

Kredyt konsolidacyjny jest dostępny dla spółek osobowych, handlowych, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz wykonujących wolny zawód.

Aby móc ubiegać się o kredyt konsolidacyjny trzeba wykazywać się zdolnością kredytową. Poza tym bank sprawdzi z pewnością historię kredytową przedsiębiorstwa. Najlepiej oczywiście posiadać jak najlepszą historię z brakiem jakichkolwiek zaległości w spłacie. Nie można wykazywać żadnego zadłużenia względem Urzędu Skarbowego czy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego należy zawsze pamiętać o terminowej spłacie zobowiązań.

Banki sprawdzają także kondycję finansową przedsiębiorstwa i sposób prowadzenia działalności. Bank nie udzieli kredytu firmie, która ponosi jakiekolwiek straty finansowe. Przedsiębiorstwo musi być w pełni wypłacalne i osiągać zyski z działalności. Kolejnym zastrzeżeniem jest konieczność istnienia przedsiębiorstwa przez co najmniej 15 miesięcy, czyli trochę ponad rok.

Zabezpieczenie kredytu konsolidacyjnego hipoteką

Poza wyżej wymienionymi wymogami, stawianymi przez banki, istnieje jeszcze jeden dotyczący zabezpieczenia kredytu. Kredyt konsolidacyjny banki najczęściej zabezpieczają hipoteką. Wobec takiej sytuacji przedsiębiorstwo powinno posiadać nieruchomość. Oczywiście firma nie musi być jej właścicielem, lecz w takiej sytuacji jej właściciel musi wyrazić potwierdzoną notarialnie zgodę na obciążenie hipoteki.

Często zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego w danym banku wiąże się z koniecznością założenia w nim konta firmowego.

Zobacz więcej o kredycie konsolidacyjnym:

Banki – kredyt konsolidacyjny: