Kredyt refinansowy Open Finance

Refinansowanie kredytu jest opłacalne tylko wtedy gdy koszty związane z zawarciem nowej umowy przekładają się na zmniejszenie dotychczasowych rat kredytu. Sprawdź co przygotował dla Ciebie pod tym względem Open Finanse.

Koszty refinansowania kredytu

Ponowna wycena nieruchomości wiąze za sobą dodatkowe koszty.

Dzięki uzyskaniu korzystnego kredytu refinansowego, można spłacić poprzedni kredyt i uzyskać korzyści finansowe w postaci mniejszej raty.

W przypadku gdy refinansowany ma być kredyt hipoteczny należy liczyć się z dodatkowymi kosztami spowodowanymi powtórną wyceną nieruchomości. Open Finance uzależnia opłatę za sporządzenie zleconej przez bank wyceny nieruchomości od tego czy jest to mieszkanie czy dom

Jeżeli ponownie zostaje wyceniony dom opłata będzie wyższa, natomiast w przypadku wyceny mieszkania mniejsza, ogólne opłata oscyluje w granicach 500-1000 zł.

Bank dopuszcza możliwość zwolnienia z prowizji za udzielenie kredytu, pobiera jednak opłatę za wcześniejszą jego spłatę w wysokości 0-2% kwoty kredytu pozostałej do spłaty. Opłata w większości przypadków pobierana w pierwszych 3-5 latach kredytowania, po tym okresie najczęściej wcześniejsza spłata kredytu jest bez prowizji.

Na wniosek kredytobiorcy, istnieje możliwość przewalutowania kredytu na walutę obcą taką jak: EUR, USD. Od czynności przewalutowania pobierana jest prowizja od kwoty kredytu podlegającej zamianie na inną walutę w wysokości 0-1,5%. Zwolnione z prowizji jest przewalutowanie kredytu z waluty obcej na złotówki.

Potrzebne dokumenty

Do uzyskania kredytu refinansowego potrzebne są dwa dokumenty potwierdzające tożsamość, z reguły jest to dowód osobisty oraz książeczka wojskowa w przypadku mężczyzn w wieku poborowym, lub paszport.

Oprócz podstawowych dokumentów kredytobiorca musi przedstawić szereg dokumentów przedstawiających swoją sytuację finansową, czyli okazujących źródła i wysokość dochodów oraz informacje o posiadanych zobowiązaniach wobec instytucji finansowych.

Dodatkowo należy przedstawić drugą grupę dokumentów dotyczących nieruchomości mającej być zabezpieczeniem kredytu. Dzięki tej grupie dokumentów bank będzie mógł potwierdzić stan prawny wskazanej nieruchomości zabezpieczającej.

Korzyści z kredytu refinansowego

Podstawowym profitem wynikającym z zaciągnięcia kredytu refinansowego jet możliwość uzyskania mniejszego oprocentowania, co w znacznym stopniu przekłada się na zmniejszenie miesięcznej raty kredytu.