Kredyty dla małych firm

Małym firmom ciężko jest pozyskać kredyty o wysokich wartościach. Dlatego też najczęściej wykorzystywanymi kredytami przez małe i mikro przedsiębiorstwa są kredyty obrotowe na finansowanie bieżącej działalności. Zwykle ich wysokość jest uzależniona od wysokości przepływów pieniężnych na rachunku firmowym jednoosobowej działalności lub spółki.

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest rodzajem kredytu obrotowego, zapewnia bufor gotówki oraz płynność firmie w sytuacji np. zaległości w spływaniu należności. Z takiego rodzaju kredytu korzysta już co druga mała firma. W Polbanku i Banku Zachodnim WBK połowa klientów finansujących działalność bieżącą korzysta z kredytu odnawialnego. W Banku Pekao aż 60%.

Kredyt w rachunku bieżącym umożliwia firmie zadłużenie się do ustalonego limitu. Każda wpłata na rachunek zmniejsza automatycznie saldo kredytu. Gwarantuje to firmie natychmiastowe i wygodne finansowanie, w przypadku przejściowego braku środków własnych na rachunku bankowym.

Czytaj więcej na temat Jaki kredyt wybrać dla małej firmy?

Linia debetowa albo karta kredytowa

Linia debetowa jest najkorzystniejszym rozwiązaniem dla firm. Występują tutaj uproszczone kryteria kredytowe, opierające się o podstawowe informacje o firmie, np. okres prowadzenia działalności w tej samej lub zbliżonej branży, czy uzyskiwane dochody.

Jeszcze inną formą kredytowania firmy jest karta kredytowa, która nie jest zazwyczaj postrzegana jako kredyt lecz jako możliwość dokonania płatności z odroczonym terminem płatności.

Czytaj więcej: