Które banki praktykują założenia ustawy antyspreadowej?

Ustawa antyspreadowa weszła już na dobre w życie. Niestety nie wszystkie banki stosują się do niej i

ustawa antyspreadowa

dopasowują własne usługi. Jak w większości przepisów, tak samo i w tej ustawie banki znalazły pewien zapis, który nie w pełni określa zakres możliwości spłaty kredytu w walucie obcej.

„W przypadku umowy o kredyt denominowany lub indeksowany do waluty innej niż waluta polska, konsument może dokonywać spłaty rat kapitałowo-odsetkowych bezpośrednio w tej walucie. (Art. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2011 r.; Dz.U. nr 165, poz. 984)” Wątpliwości budzi zapis dotyczący fragmentu „bezpośrednio w tej walucie”. Nie jest ściśle zdefiniowane, czy wpłata może być udostępniona tylko poprzez przelew czy też koniecznie musi być dostępna usługa wpłaty gotówki w kasie banku. właśnie tym nieodpowiednio zdefiniowanym zapisem ratują się banki.

Które banki nie stosują się do ustawy antyspreadowej?

Nie wszystkie banki odpowiednio stosują się do zapisów zawartych w ustawie antyspreadowej. Pierwszym takim bankiem jest internetowy mBank, który nigdy do tej pory nie posiadał placówek kasowych, w których klienci mogliby wpłacać gotówkę w obcej walucie. Ze względu na typowo internetowy charakter mBank jest w pewien sposób wytłumaczony. Drugim bankiem, który nie dopasował się do zmian jest Multibank, który uważa, że możliwość wpłaty gotówki w obcej walucie nie musi być udostępniona dla wszystkich walut. Bank oferuje jedynie możliwość wpłat euro, dolarach i funtach brytyjskich. Bank broni się brakiem konkretnej regulacji pod tym względem w ustawie.

Koniec opłat za wpłaty gotówkowe w obcej walucie

Banki nie mogą, jak do tej pory, pobierać opłat za wpłaty gotówki w obcej walucie. Do chwili wprowadzenia ustawy antyspreadowej banki pobierały nawet kilkaset złotych za możliwość takich wpłat. Obecnie jest to zabronione. Klienci mogą w dowolny sposób regulować płatności związane z zaciągniętym kredytem walutowym.

Jak banki dostosowały się zmian spłaty kredytów walutowych?

Zmiany spowodowane wprowadzeniem ustawy antyspreadowej niosą ze sobą kilka utrudnień dla kredytobiorców. Tylko w dwóch bankach możliwość spłacania kredytów walutowych gotówką jest wprowadzana automatycznie do wszystkich umów kredytowych, zarówno tych nowych, jak i wcześniejszych. Najlepiej pod tym względem wypadają PNB Paribas i Kredyt Bank. W tych dwóch bankach zmiany zostały wprowadzone automatycznie i ich klienci nie muszą odwiedzać placówek banku w celu podpisania aneksu do umowy. W pozostałych przypadkach stworzenie aneksu jest nieuniknione.

Nazwa Banku Tryb zmiany warunków umowy Bezpłatny rachunek walutowy Możliwość spłacania rat we gotówką
BNP Paribas
Automatycznie Tak Tak
Kredyt Bank
Automatycznie Tak Tak
BGŻ Aneks w 1 dzień Tak Tak
Nordea Bank Aneks w 1 dzień Tak Tak
BZ WBK Aneks w 2 dni Tak Tak
Deutsche Bank Aneks do kilku dni Tak Tak
ING Bank Śląski Aneks do 5 dni Tak Tak
mBank Aneks w 1 dzień Tak Nie
MultiBank Aneks w 1 dzień Tak Tak*
BOŚ Aneks, czas nieznany Tak Tak
Millennium Aneks w 3 dni Tak Tak
PKO BP Aneks, czas nieznany Tak Tak
Alior Bank Brak dokładnej odpowiedzi Brak dokładnej odpowiedzi Brak dokładnej odpowiedzi
BPH Aneks w 1 dzień Tak Tak
Getin Bank Brak odpowiedzi Brak odpowiedzi brak odpowiedzi

*Euro, USD, GPB

Źródło tabeli: www.money.pl