Leasing dla firm 2013 – gdzie uzyskamy taką formę kredytowania i jakie ogólne warunki muszą być spełnione?

Leasing to atrakcyjna forma finansowania majątku firmy. Sprawdź jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z leasingu wspomagającego zakup np. środka trwałego dla twojego przedsiębiorstwa. Podpowiadamy, gdzie można uzyskać taką formę kredytowania.

Leasing jest popularnym rozwiązaniem, chociażby dlatego, że zmniejsza obciążenia podatkowe poprzez zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodu (tzw. tarcza podatkowa), daje możliwość rozliczenia podatku VAT oraz minimalizuje środki zaangażowane przez przedsiębiorstwo.

Rodzaje leasingu

Wyróżnia się trzy rodzaje leasingu:

  • operacyjny (usługowy – amortyzacji dokonuje leasingodawca, u leasingobiorcy raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu),
  • finansowy (kapitałowy – amortyzacji dokonuje leasingobiorca),
  • zwrotny (przedsiębiorca sprzedaje część środka majątku leasingodawcy, po czym bierze je w leasing). Ten ostatni jest najmniej rozpowszechniony, jednak jest idealny dla przedsiębiorstw chcących zwiększyć płynność finansową.

Warunki do podpisania umowy leasingu

Leasing dla firm to szansa na lepszy byt przedsiębiorstwa

Podstawowym warunkiem jaki trzeba spełnić aby podpisać umowę leasingową to bycie osobą fizyczną prowadzącą własną działalność gospodarczą, spółką cywilną lub spółką prawa handlowego – spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka jawna, spółka komandytowa.

Leasingodawca oczekuje potwierdzenia stanu prawnego, poprzez dostarczenie dokumentów wykazujących nadanie numeru NIP, REGON, wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie starszy niż 3 miesiące ( w przypadku spółek posiadających osobowość prawną, aktualny odpis z KRS) oraz dowody tożsamości.

Dodatkowo dokumenty finansowe są wymagane w momencie wniosku o leasing przekraczający określony limit np. Getin leasing oferuje procedury uproszczone do kwoty 150 tys. zł, Bank BGŻ dopuszcza procedurę uproszczoną w momencie zapłaty przynajmniej 5% opłaty wstępnej.

Niektóre firmy wymagają wpłaty wstępnej np. Mbank oczekuje na min 5% wpłatę wstępną przy zakupie sprzętu medycznego albo od 10-45% w przypadku samochodów osobowych lub ciężarowych do 3,5T. Zdarzają się również oferty w których nie wymaga się wpłat własnych przykładem może być oferta VB LEASING kierowana do osób zainteresowanych kupnem urządzeń medycznych.

Przede wszystkim przed rozpoczęciem odpowiedniego leasingu dla naszego przedsiębiorstwa należy zastanowić się jakie są nasze preferencje, zdolność kredytowa, jaki ma być przedmiot leasingu, np. Idea Bank leasinguje jedynie używane i nowe środki trwałe.

Tags: