Leasing czy kredyt

leasing i kredyt

leasing czy kredyt

Mimo iż kredyt nadal jest najbardziej popularnym źródłem finansowania przedsiębiorstw w Polsce to coraz większą rolę zaczyna odgrywać leasing.

Opłacalność kredytu zależy od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz od przedmiotu zakupy. Nie sposób jednak nie wymienić korzyści jakie niesie za sobą skorzystanie z leasingu.

Jeśli Twoja firma potrzebuje środków na inwestycje, poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa może skorzystać zarówno z kredytu jak i z leasingu, co jednak jest bardziej opłacalne?

Jeśli chodzi o leasing, można wyróżnić jego dwa główne rodzaje – leasing finansowy (kapitałowy) i operacyjny. Pierwsza forma leasingu jest bardzo zbliżona do kredytu bankowego, przedmiot leasingu staje się własnością leasingobiorcy, a jego koszty traktuje się jako odpisy amortyzacyjne przedmiotu leasingu wraz z odsetkami. Główną różnicą między leasingiem finansowym a kredytem jest to, że przedmiotem umowy są środki trwałe, a w przypadku kredytu gotówka.

Zdecydowana większość ofert leasingu dotyczy leasingu operacyjnego, który znacznie zmniejsza obciążenia podatkowe dla przedsiębiorstwa. Przedmiot leasingu zostaje własnością leasingobiorcy, a raty leasingowe mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu zmniejszając tym samym poziom wykazanego zysku.

Leasing Kredyt bankowy
Wkład własny Do negocjacji (zazwyczaj min. 10 % wartości przedmiotu leasingu) Negocjowalny, zazwyczaj 20 %
Kwestie podatkowe Raty leasingowe stanowią koszt uzyskania przychodu Kosztem uzyskania przychodu są odsetki oraz odpisy amortyzacyjne
Własność przedmiotu Warunkowe, po wpłacie wcześniej ustalonej kwoty po zakończeniu umowy leasingu Przejście z chwilą rozpoczęcia okresu kredytowania
Uzyskanie finansowania Większe, przez okres trwania leasingu przedmiot jest własnością firmy, a więc stanowi zabezpieczenie Wymagane dodatkowe zabezpieczenia
Koszty całkowite Zazwyczaj wyższe niż przy kredycie, jednak, np.. w przypadku leasingu samochodowego są większe możliwości negocjacji rabatów Niższe niż w przypadku leasingu, jednak po uwzględnieniu tarczy podatkowej koszty netto mogą być wyższe
Możliwość uzyskania dotacji unijnych Jeśli inwestycja jest kwalifikowana to tak Jeśli inwestycja jest kwalifikowana to tak
Możliwość przeniesienia przedmiotu na rzecz innego podmiotu Dopuszczalna Możliwa przy sprzedaży i spłacie kredytu

 

W przypadku kredytu bankowego bank bada zdolność kredytową przedsiębiorcy, należy pamiętać, że każdy bank ma własne kryteria sposoby oceniania zdolności kredytowej.