Zalety leasingu

Leasing jest idealną formą finansowania inwestycji dla większości firm. Korzystają z niego spółki giełdowe, przedsiębiorstwa komunalne, małe prywatne przedsiębiorstwa czy spółki rodzinne.

Odmienność korzyści polega na rodzajach firm, które inwestują za pomocą leasingu. Do zalet leasingu można zaliczyć znacznie prostsze i szybsze procedury oraz elastyczność w regulowaniu wysokości płatności. Znacznie łagodniejsze wymogi formalne i ekonomiczne są w przypadku leasingu niż kredytu bankowego.

Poprawa płynności finansowej

Użytkowanie przedmiotu leasingu spłacane jest z bieżących przychodów w ratach leasingowych. W przypadku opóźnienia dostawy przedmiotu jest zazwyczaj dostosowany do czasu podpisania protokołu odbioru przedmiotu i przyjęcia go do użytkowania.

Elastyczność finansowania inwestycji

Firmy leasingowe dają szeroką możliwość dopasowania opłat leasingowych do sytuacji finansowej leasingobiorcy. Istnieje sposobność dopasowania wysokości rat do sezonowości działalności.

Obniżenie wysokości zobowiązań podatkowych

Odpisy amortyzacyjne może dokonywać leasingodawca (płatności stanowią koszt uzyskania przychodu).

Zabezpieczenie płatności

Tytuł własności przedmiotu leasingu jest zabezpieczeniem umowy leasingu. Leasingodawca pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu, zmniejsza to ryzyko transakcji co oddziałuje na koszty finansowe.

Stronienie płatności podatku VAT

Podstawą obliczania rat leasingowych jest wartość netto przedmiotu leasingu. Podatek VAT płacony jest przez leasingodawcę.

Bezpieczeństwo handlowe

Warunki umowy negocjowane są przy współudziale leasingobiorcy i leasingodawcy, gwarantuje to lepszą kontrolę płatności i możliwość negocjacji lepszych warunków płatności.

Dostęp do innowacyjnych technologii

Leasing daje możliwość korzystania z nowoczesnych rozwiązań dostępnych na rynku, szybkiego reagowania na zmiany rynku i rozwój techniki.

Możliwość dostosowania finansowania

Firmy leasingowe są bardziej elastyczne na przewalutowanie w trakcie finansowania niż banki, istnieje możliwość finansowania opartego o stały lub zmienny koszt pieniądza.

Przewagi pozacenowe leasingu

Dodatkowymi zaletami leasingu to szybka decyzja w podejmowaniu decyzji o finansowaniu inwestycji, niski wkład własny, usługi dodatkowe czy brak ograniczeń branżowych w zakresie finansowania.