Leasing operacyjny

leasing operacyjny

leasing operacyjny

Poznaj warunki leasingu operacyjnego.

Leasing operacyjny jest jedną z popularniejszych form leasingu. Przedmiot leasingu jest zaliczany do elementów majątkowych leasingodawcy, czyli firmy leasingowej.

W przypadku leasingu operacyjnego raty są niższe niż w leasingu finansowym. Na leasingodawcy również spoczywa obowiązek dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Podatek VAT dolicza się do miesięcznej raty leasingowej. Do kosztów uzyskania przychodu leasingobiorca zalicza wówczas m.in. opłatę wstępną i raty leasingowe. Po zakończonej umowie leasingowej, leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu.

Korzystanie z leasingu operacyjnego zaleca się, gdy okres użytkowania przedmiotu jest krótszy niż typowy okres amortyzacji. Dzięki temu znaczna część wartości początkowej przedmiotu leasingu zostałaby odpisana w koszty podatkowe w trakcie trwania umowy.

Warunki leasingu operacyjnego:

  • Amortyzacja po stronie leasingodawcy.
  • Koszt uzyskania przychodu – leasingobiorca zalicza w koszty raty leasingowy netto wraz z opłatą wstępną.
  • Podatek VAT – doliczany do każdej raty leasingowej.
  • Wykup jest zależny od stawki amortyzacji i okresu wykupu.
  • Okres leasingu – jest dłuższy niż 40% czasu amortyzacji przedmiotu, maksymalnie wynosi 60 miesięcy.
  • Zerwanie umowy – wymaga zapłaty odszkodowania od leasingodawcy.

 

Czytaj też:

Leasing finansowy >>

Leasing samochodowy >>

Zalety leasingu >>