Leasing pracowniczy

Leasing pracowniczy polega na wykorzystaniu w firmie pracowników należących do zespołu pracowniczego przedsiębiorstwa zewnętrznego.

leasing pracowniczy

W Polsce leasing pracowniczy upowszechnił się w 2004 roku, kiedy to wprowadzono regulacje przez Ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zrównywały one praktycznie wszystkich pracowników leasingowych z pozostałą kadrą pracowniczą oraz wprowadzono limity świadczenia pracy dla jednej firmy maksymalnie przez rok.

Gdzie opłaca się leasing pracowniczy?

Firmy korzystające z leasingu pracowniczego zajmują się najczęściej produkcją lub usługami sezonowymi, gdzie konieczne jest dostosowanie zatrudnienia do potrzeb rynku. Są to m.in. branże związane ze sprzedażą detaliczną, branża motoryzacyjna, telekomunikacyjna, farmaceutyczna czy działy logistyczne.

Istota leasingu pracowników

Istotą leasingu pracowniczego jest zoptymalizowanie zatrudnienia i kosztów w danym przedsiębiorstwie.

Agencja Pracy Tymczasowej skupia się przede wszystkim na usługach rekrutacyjnych, administracji wynagrodzeń oraz korzystaniu z personelu tymczasowego.

Firma ta przejmuje większość obowiązków pracodawcy wynikających z Prawa Pracy, jak rozliczanie i wypłacanie pensji, ubezpieczenia czy sprawdzanie absencji.

Przedmiotem umowy leasingu pracowniczego nie jest pracownik, jak się powszechnie wydaje, lecz usługa wykonywana przez pracownika tymczasowego.

Główne korzyści leasingu pracowniczego

  • uelastycznienie zatrudnienia w zależności od potrzeb kadrowych firmy,
  • poprawa struktury kosztów i zmniejszenie kosztów pracy,
  • brak obciążeń administracyjno-kadrowych firmy,
  • obowiązki pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy przejmuje usługodawca zewnętrzny,
  • krótki czas rekrutacji,
  • dostarczenie do firmy wykwalifikowanych i sprawdzonych pracowników,
  • możliwość zmiany pracownika w każdym czasie,
  • ponoszenie kosztów za faktycznie wykonywaną pracę.

Leasing pracowników przynosi również korzyści im samym. Daje im szansę zaistnienia na rynku, w w wielu przypadkach pracownicy tymczasowi, po sprawdzeniu się na danym stanowisku, są zatrudniani w firmie na stałe.