Leasing zwrotny

leasing zwrotny nieruchomości

leasing zwrotny nieruchomości

Jeśli chcesz poprawić płynność finansową swojej firmy i uwolnić zamrożone środki skorzystaj z leasingu zwrotnego.

Leasing zwrotny jest rodzajem zarówno leasingu operacyjnego jak i finansowego. Jego istota polega na powiązaniu umowy leasingu z poprzedzającą ją umową sprzedaży.

Na czym polega leasing zwrotny?

W leasingu zwrotnym leasingodawca wykupuje nieruchomość od leasingobiorcy, po czym oddaje mu ją w użytkowanie na podstawie umowy leasingu. Najczęściej jest to okres 10 lat.

Leasing zwrotny nieruchomości

Przedmiotem leasingu zwrotnego mogą być wszelkie nieruchomości, zarówno małe biura jak i małe budynki mieszkaniowe wybudowane pod wynajem. Takie rozwiązanie pozwala na szybkie odzyskanie kapitały, który można przeznaczyć na następne inwestycje.

Leasing zwrotny to również rodzaj transakcji na rynku nieruchomości, w której dotychczasowy właściciel i jednocześnie ich użytkownik sprzedaje nieruchomość, równolegle wraz z nabywcą spisuje długoterminową umowę najmu.

Z uwagi na niską aktywność banków do udzielania kredytów dla firm, uzyskane w ten sposób środki są często jedynym źródłem finansowania inwestycji.

Z leasingu zwrotnego mogą skorzystać zarówno małe jak i duże firmy, dla mniejszych nieruchomości, jak i dla tych, których wartość przekracza nawet kilka milionów zł.

W przypadku transakcji o większych wartościach zdecydowanie łatwiej będzie pozyskać fundusze inwestycyjne.

Stroną transakcji sale and lease back mogą być także firmy leasingowe, w przypadku, gdy sprzedający chce odkupić nieruchomość po skończonej umowie leasingowej, po określonej z góry cenie.

 

Zobacz też:

Zalety leasingu >>

Leasing operacyjny >>

Leasing finansowy >>

Leasing samochodowy >>