BRE Leasing

BRE Leasing dostosowuje się do potrzeb klientów. Dowiedz się więcej!

BRE Leasing

BRE Leasing

Z oferty BRE Leasingu skorzystać mogą klienci z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, mikro przedsiębiorstw oraz klienci korporacyjni.

BRE Leasing obsługuje pełnię podmiotów gospodarczych, bez względu na ich formę prawną. Z leasingu mogą skorzystać osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą, spółki osób fizycznych, spółki prawa handlowego, przedsiębiorstwa państwowe oraz spółdzielnie.

BRE Leasing zapewnia atrakcyjne, konkurencyjne oraz zróżnicowane możliwości finansowania:

 • finansowanie w PLN i denominowanie w EUR, CHF, USD
 • finansowanie z zastosowaniem stałej stopy procentowej (raty leasingowe są niezmienne przez cały okres leasingu przy finansowaniu w PLN; zmiany wysokości rat leasingowych przy finansowaniu w walutach wynikają jedynie z różnic kursowych)
 • finansowanie z zastosowaniem zmiennej stopy procentowej (wysokość rat leasingowych zmienna, w zależności od kształtowania się stóp procentowych na rynku międzybankowym – np.: WIBOR 1M, EURIBOR 1M – w relacji do poziomu stopy bazowej z dnia zawarcia umowy leasingu)
 • okres leasingu: od 24 do 120 miesięcy (przy czym warunki standardowe obejmują okres od 24 do 60 miesięcy dla wszystkich walut)
 • opłata wstępna od 0% do 45%
 • raty równe, malejące, sezonowe
 • wysoka lub niska wartość resztowa

BRE Leasing oferuje:

 • leasing operacyjny, finansowy, zwrotny,
 • finansowanie stoku,
 • vendor leasing,
 • wynajem flot samochodowych i zarządzanie pojazdami (Car Fleet Management)
 • leasing nieruchomości, a także ruchomości (samochody, ciągniki, naczepy, autobusy)
 • uproszczone procedury dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
 • procedura indywidualna – dopasowana jest do potrzeb i możliwości leasingobiorcy)

Czytaj więcej: