Maleją zakupy na kredyt

Sytuacja finansowa gospodarstw domowych nie miewa się najlepiej na przestrzeni ostatnich lat. Wskaźnik konsumpcji wzrasta wręcz w żółwim tempie. Ze wzrostem wynagrodzeń jest jeszcze gorze. Polacy ponadto ograniczają finansowanie konsumpcji kredytami. Powodów upatruje się przede wszystkim w restrykcyjnych warunkach udzielania kredytów przez banki.

Dochody Polaków

liczba kredytów konsumpcyjnychOgólne dochody Polaków w pierwszych trzech miesiącach 2012 roku zmalały o 1,9% w porównaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Po eliminacji czynników sezonowych dochody Polaków wzrosły o zaledwie o 0,3% r/r. Dochody gospodarstw domowych rosną również w bardzo wolnym tempie – w skali roku o około 0,8%.

Nieco lepiej wygląda sytuacja dochodów osób prowadzących działalność gospodarczą. W pierwszym kwartale bieżącego roku tzw. nadwyżka operacyjna prywatnych przedsiębiorców zwiększyła się realnie o 3,6% r/r. Można powiedzieć, że dochody osób fizycznych prowadzących działalność rosną stosunkowo szybko.

Mniej kredytów konsumpcyjnych

Polacy coraz rzadziej korzystają z kredytów konsumpcyjnych. W pierwszych trzech miesiącach 2012 r. ubyło 2,7 mld takich kredytów z rynku. Polacy wolą ograniczać konsumpcję niż zaciągać kredyty konsumpcyjne na niekorzystnych warunkach. Dla polskiej gospodarki nie jest to pozytywne zjawisko. Utrzymujący się proces obniżania konsumpcji może spowodować spowolnienie rozwoju gospodarczego, a nawet upadanie poszczególnych przedsiębiorstw produkcyjnych.

Powodami ograniczania korzystania z kredytów konsumpcyjnych jest zaostrzona polityka kredytowa banków, które w ciągu dwóch ostatnich lat znacznie ograniczyły dostępność kredytów zarówno konsumpcyjnych, jak i hipotecznych.

Analitycy ostrzegają: sprzedaż detaliczna w Polsce spada w zbyt dużym tempie. W I kwartale 2012 roku wynosiła ona 8,4%, a w II kwartale  2,7% r/r.

Coraz więcej depozytów

NBP poinformowało o znacznym wzroście depozytów bankowych. Są one w większości własnością gospodarstw domowych. Równie stabilny wzrost odnotowują kapitałowe systemy ubezpieczeń, podczas gdy inwestycje na rynku kapitałowym straciły po 2009 roku swoją pozycję.

Polacy dość często zmieniają formy lokowania swoich oszczędności. Jeszcze w 2011 roku najchętniej lokowano oszczędności w akcjach. Obecnie wzrost odnotowują lokaty bankowe. Wysokość lokat oraz inwestycji a akcje zmienia się z kwartału na kwartał.

Czytaj więcej: