Podatek bankowy odczują klienci

Ministerstwo Finansów chce wprowadzić podatek bankowy, który ma zabezpieczyć instytucje bankowe przed upadłością. Klienci odczują to po kieszeniach.większe opaty za produkty finansowe

Prace nad podatkiem bankowym są już na tyle zaawansowane, że projekt ustawy pojawi się najprawdopodobniej za kilka tygodni.

Podatek bankowy ma zostać nałożony na instytucje finansowe w celu wzmocnienia systemu bankowego i uchronienia go przez bankructwem. Ma on zasilać rezerwowy. Banki mogą zabrać nawet 700 mln zł, które będą zasilane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Wyższe opłaty za produkty i usługi finansowe

Klienci banków już teraz narzekają na wysokie opłaty związane z prowadzeniem konta czy korzystanie karty płatniczej. Niestety wzrosną koszty usług finansowych zarówno kredytów, przelewów czy samego prowadzenia rachunku.

Analitycy obliczyli, że gdyby banki sięgnęły do kieszeni właścicieli 35 mln rachunków bankowych i podnieśli im wszystkim miesięczną opłatę za każde konto o 1,70 zł miesięcznie osiągnęłyby będzie je stać ma koszty takiej zmiany podatkowej.

Wprowadzenie podatku bankowego może wpłynąć na zmniejszenie obrotu akcjami i obligacjami o prawie 15%, a derywatami o ok. 75%.

Z instrumentów pochodnych do budżetu UE może wpłynąć nawet 30 mld euro, natomiast do polskiego ok. 1,6 mld euro. Podatek odczują nie tylko kredytobiorcy, oszczędzający, ale i inwestujący. Jednocześnie podkreśla się, że banki w Polsce nie powinny być objęte tym podatkiem, a jeśli już to w mniejszym stopniu.

Tags: ,