Połączenie BZ WBK z Kredyt Bankiem

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK i Kredyt Banku podjęli decyzję o połączeniu banków. Wymiana akcji została ustalona na parytet 6,96 akcji BZ WBK w zamian za 100 akcji Kredyt Banku.

BZ WBK przejmie wszystkie aktywa Kredyt Banku

kredyt bank łączy się z bz wbkPołączenie banków ma nastąpić poprzez przeniesienie wszystkich aktywów oraz pasywów Kredyt Banku do Banku Zachodniego WBK.

Bank Zachodni WBK podwyższy swój kapitał poprzez wydanie przejętych akcji dotychczasowym akcjonariuszom Kredyt Banku. Warunkiem jest, że podwyższenie kapitału własnego nie przekroczy kwoty 189.074.580 zł.

Oba banki plan połączenia przedstawiły już w lutym 2012 roku.

Co powstanie w wyniku połączenia Kredyt Banku z BZ WBK?

W wyniku połączenia banków ma powstać trzeci co do wielkości posiadanych aktywów, depozytów oraz portfela kredytowego bank funkcjonujący w Polsce. Nowy bank ma posiadać ponadto szeroką skalę działalności maklerskiej oraz funduszy inwestycyjnych – drugą w Polsce pod względem skali działalności. BZ WBK i Kredyt Bank szacują, że liczba placówek wyniesie 900 a klientów ponad 3,5 mln. W ramach połączenia banki zamierzają wzmocnić swoją pozycję rynkową jako banku detalicznego oraz korporacyjnego.

Niekorzystnym zjawiskiem może okazać się konieczność zamknięcia około 40-50 placówek obu banków, co będzie wiązać się z licznymi zwolnieniami. Właściciel Banku Zachodniego WBK, do 2015 roku, spodziewa się wzrostu zysku o 18% dzięki połączeniu obu banków.

Czytaj więcej: