Polityka dywidendowa lustrem kondycji firmy!

To w wysokości wypłacanej dywidendy wielu upatruje najlepsze źródło informacji na temat kondycji finansowej danego przedsiębiorstwa czy poziomu realizowanych inwestycji. Warto przyjrzeć się nieco tej prawidłowości.

Dywidenda świadczy o kondycji spółki

Czym jest dywidenda?

Dywidenda to część zysku, jaki wypracowała dana jednostka, która trafia do portfeli posiadaczy jej akcji. Z reguły wszyscy dostają równą wielkość dywidendy, tzn. taka sama jest kwota zysku przypadająca na jedną akcję, poza wyjątkami, tzw. akcjami uprzywilejowanymi, na które z reguły przypada zwiększona ilość zysku. Warto podkreślić, że jej wypłata jest dokonywana oczywiście wtedy tylko, gdy jednostka wyszła na plus w swojej działalności – wypracowała zysk.

O czym świadczy wysokość dywidendy?

Przede wszystkim zawieszenie czy czasowy brak dywidendy są bezpośrednim znakiem poważnych problemów finansowych przedsiębiorstwa, braku wypracowanego zysku. Często jednak dochodzi do świadomej decyzji zarządu spółki, by wypłacić niższą dywidendę. Taki krok oznacza, że większą część wypracowanego zysku pozostawia się w spółce, by dzięki takim środkom zrealizować dalsze inwestycje w celu poprawy pozycji spółki. Wypłaty dużej wielkości dywidendy dla graczy giełdowych są symbolem dużej dochodowości podmiotu, ale też często znakiem, że w danym momencie nie realizuje się zaawansowanych inwestycji.

To dywidenda jest głównym profitem, który pozwala nabywać akcje na rynku. Udział w zyskach przedsiębiorstwa dla wielu jest źródłem znaczącego dochodu. Warto mieć jednak na uwadze, że stawka dywidendy często zmienia się, co jest powodowane kondycją spółki czy prowadzonymi działaniami.

Czytaj też:


Tags: