Porównanie kredytów hipotecznych!

Kredyt hipoteczny jest dzisiaj jednym z najczęściej zaciąganych w Polsce kredytów. Dla wielu to jedyna szansa na własne mieszkanie.  Oferty banków są w tej dziedzinie bardzo bogate.  Mimo to jednak wybór tej najkorzystniejszej wielu nastręcza licznych problemów. Polscy klienci są też wybredni. Chcą uzyskać wysokie kwoty pieniężne. Jednocześnie nie chcą płacić zbyt wysokich prowizji i ponosić wysokiego oprocentowania. Który bank zdoła podołać takim oczekiwaniom?

 

Kredyt hipoteczny – ryzykowna hipoteka czy coś więcej?

Kredyt hipoteczny, jak sama nazwa wskazuje, jest związany z określoną hipoteką (nieruchomością). Gwarancja spłaty takiego zaś kredytu jest związana z zabezpieczeniem hipotecznym. Oznacza to, że w razie niewypłacalności dłużnika, bank może żądać zaspokojenia swojego roszczenia z samej nieruchomości. Również wtedy, gdy kto inny będzie już jej posiadaczem. Stąd tak duże obawy wśród klientów banków budzi ta forma pozyskiwania środków na sfinansowanie zakupu własnego domu. Banki również na inne sposoby się ubezpieczają podczas udzielania takiego kredytu. Przede wszystkim, kiedy przyznają środki na zakup nieruchomości bez wkładu własnego klienta, pobierają wyższe prowizje. Widać wreszcie tendencję, że klient bez wkładu własnego, może uzyskać kredyt hipoteczny z ograniczonej liczbie placówek bankowych. Tego typu sytuacje sprawiają, że dla wielu jego uzyskanie mimo rozwoju polskiego sektora bankowego wciąż jest barierą nie do pokonania.

Deutsche Bank i Bank Zachodni WBK znowu liderami rankingu

Ciekawych obserwacji w kwestiach udzielania kredytu hipotecznego dostarcza wrześniowy (wrzesień 2014) ranking kredytów hipotecznych, który został opublikowany i skomentowany przez Michała Kisiela – analityka portalu Bankier.pl. Wynika z niego, że kredyt hipoteczny przy 10% wkładzie własnym klienta na najkorzystniejszych warunkach dostarcza Deutsche Bank i Bank Zachodni WBK. Na trzecim miejscu w tymże rankingu znalazł się Bank Pekao SA. Równie wysokie miejsce (4) zajął Bank Pocztowy, co dla wielu było bardzo dużym zaskoczeniem. Zdecydowanie źle wypadł natomiast Getin Bank (miejsce 15) oraz SGB Bank (miejsce 16). Liderzy rankingu oferują swój kredyt hipoteczny przede wszystkim po niskiej marży i oprocentowaniu. Ze swojej strony pobierają również niewysokie opłaty. I tak w Deutsche Bank przy tymże kredycie (kredyt na 25 lat na kwotę 199 000) marża wynosi 1,59% a oprocentowanie 4,16%. W Banku Zachodnim WBK marża to odpowiednio 4,21% a oprocentowanie 4,16%. Co odpowiednio w konsekwencji determinuje niskie koszty. Korzystając wreszcie z tych ofert, klienci zapłacą tu bardzo niskie raty. I tak w Deutsche Banku rata miesięczna będzie na poziomie 964 zł zaś w Banku Zachodnim WBK na poziomie 975 zł.

<<RANKING KREDYTÓW HIPOTECZNYCH>>

Kredyty hipoteczne tańsze, ale banki stawiają warunki

Analiza rynku kredytów hipotecznych w ostatnim czasie dostarcza licznych wniosków. Przede wszystkim widać wyraźnie, że kredyty hipoteczne są obecnie tańsze niż w ubiegłych kwartałach i latach. Może to być naturalna konsekwencja bezrobocia i wyjazdów migracyjnych Polaków, którzy chętniej kupują mieszkania za granicą. Znane jest również stanowisko, że wpłynął na to wcześniejszy spadek popytu na kredyty hipoteczne, który był wywołany popularnością zaciągania kredytów denominowanych w walucie obcej na zakup nieruchomości. Obecnie wybór kredytów hipotecznych wciąż jest szeroki. Warto jednak odnotować, że banki stawiają liczne warunki. Obecnie wymagają od klienta, który chce taki kredyt zaciągnąć, stałej współpracy. Przede wszystkim by posiadał u nich rachunek bankowy. Jedynie Alior Bank oraz mBank nie stawiają takiego wymogu, ale za to są ogromnie drogimi bankami. Widać także, że banki próbują przy okazji tego kredytu jeszcze więcej dla siebie zarobić. Stąd sprzedają również klientom w cenie kosztów kredytu hipotecznego bardzo drogie ubezpieczenia na nieruchomości. To pokazuje, że pod wpływem udzielania kredytów hipotecznych banki również rozbudowują swoje usługi i katalog produktów bankowych, co jeszcze bardziej poprawia ich rentowność.

Zaciągnięcie kredytu hipotecznego to dla wielu decyzja na całe życie. Jej podjęcie nie jest łatwe. Zwłaszcza, że oferty banków są bardzo różne. Trzeba je weryfikować ze spokojem i najlepiej zaangażować niezależnych doradców kredytowych. Trzeba być wreszcie ostrożnym. Banki uporczywie próbują przy okazji udzielania takiego kredytu sprzedać również inne, swoje produkty i usługi.