Porównanie ofert kredytów samochodowych w Getin Bank, Santander i Credit Agricole – luty 2013

Rynek kredytów samochodowych kusi różnymi zachętami, typu: niskie oprocentowanie, minimum formalności, brak wpłaty własnej.  Sprawdź na co zwrócić uwagę i jak wybrać najlepszy kredyt samochodowy.

Porównanie kredytów samochodowych

Gdzie wziąć najlepszy kredyt samochodowy?Podstawową czynnością jaką należy wykonać przed rozpoczęciem porównania kredytów samochodowych, jest znalezienie banków, które w swej ofercie posiadają kredyt na zakup auta. Przykładem banku, który jeszcze do niedawna udzielał kredytów na zakup wymarzonego pojazdu jest Alior Bank. 31 październik 2012 roku był ostatnim dniem w którym wnioski o udzielenie kredytu samochodowego wpływające do Alior Banku były rozpatrywane pozytywnie. Przyjęcie takiej decyzji zostało uzasadnione trudną sytuacją na polskim rynku motoryzacyjnym.

Planując zaciągnięcie kredytu z reguły porównuje się tylko oprocentowanie i na jego podstawie dokonuje się wyboru najlepszego kredytu samochodowego. Należy jednak pamiętać, że samo oprocentowanie nie oddaje w pełni wszystkich kosztów jakie będzie trzeba ponieść w związku z zaciągnięciem kredytu samochodowego. Warto przyjrzeć się bliżej ofertom kredytowym pod kątem wysokości wpłaty własnej, oprocentowania i maksymalnej możliwej do uzyskania kwoty kredytu oraz konieczności zabezpieczenia kredytu na pojeździe.

Jak już wspomniano oprocentowanie jest ważnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji i należy wziąć je pod uwagę dokonując porównania kredytów samochodowych. Może jednak zdarzyć się tak, że pomimo zbliżonego oprocentowania ofert kredytowych wysokość wpłaty własnej w ofercie dominującej w znacznej wysokości będzie odbiegać od innych ofert co w rezultacie daje gorsze warunki kredytowania. Dodatkowo cenną informacją jest maksymalna możliwa do uzyskania kwota kredytu, dzięki której dowiadujemy się czy będzie to wystarczająca kwota na zakup wymarzonego auta. Ostatnim kryterium, które zostało przyjęte w porównaniu jest konieczność zabezpieczenia kredytu na samochodzie, przydatna informacja w momencie gdy chcemy np. sprzedać samochód, ponieważ każda taka sytuacja musi być skonsultowana i zatwierdzona przez bank.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wybranych banków oraz ich oferty kredytowe przeznaczone na zakup auta.

Tabela 1. Porównanie ofert kredytów samochodowych – wybrane kryteria.

lp

KRYTERIUM/BANK

CREDIT AGRICOLE

GETIN BANK

SANTANDER

1

Wysokość wpłaty własnej oraz dodatkowe prowizje

Od 0,00%

  • prowizja za uruchomienie kredytu – do 5% od kwoty udzielonego kredytu

Od 0,00%

  • prowizja za uruchomienie kredytu – 2% od kwoty udzielonego kredytu ale nie miej niż 25zł

Od 0,00%

  • prowizja za uruchomienie kredytu – do 10% od kwoty udzielonego kredytu

  • prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu -80zł

2

Oprocentowanie

Od 7,49%

Od 5,49%

Od 7,99%

3

Maksymalna kwota kredytu

 max 120 000 PLN  max 150 000 PLN  max 150 000 PLN

4

Zabezpieczenie kredytu na pojeździe

 NIE

 TAK

 TAK

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ofert kredytowych poszczególnych banków

Do porównania kredytów samochodowych posłużyły oferty trzech banków:

  • Credit Agricole,
  • Getin Bank
  • Santander Bank. 

Santander Bank posiada najwięcej dodatkowych opłat jakim jest prowizja od udzielonego kredytu i dodatkowo w razie wyrażenia chęci wcześniejszej spłaty kredytu należy uiścić opłatę w wysokości 80 zł.

Najmniejszą prowizję nakłada bank Getin i tym samym osiągnął najlepszy wynik biorąc pod uwagę kryterium wysokość wpłaty własnej oraz dodatkowe prowizje. Zarówno wysokość oprocentowania jak i wysokość udzielonego kredytu uzależnione są od zdolności kredytowej kredytobiorcy/kredytobiorców, celu przeznaczenia (zakup nowego/starego auta) oraz okresu kredytowania.

Ostatnie kryterium to zabezpieczenie na samochodzie, w tym przypadku tylko bank Credit Agricole nie wymaga zabezpieczeń na pojeździe, pozostałe dwa tak. Najczęściej zabezpieczeniem jest przeniesienie praw z polisy autocasco oraz przewłaszczenie. Oznacza to że w przypadku np. kradzieży lub zniszczenia samochodu, pieniądze z AC w pierwszej kolejności spłacają kredyt.

Gdzie wziąć kredyt samochodowy?

Według przedstawionych kryteriów najlepszym kredytem samochodowym jest kredyt udzielany przez Getin Bank, który udostępnia kredyt pobierając najniższą prowizję oraz posiadający najniższe oprocentowanie przy możliwości zaciągnięcia dużego kredytu.

Podsumowując, warto rozpatrzyć ofertę kredytową na zakup wymarzonego autka pod względem więcej niż jednego kryterium jakim jest oprocentowanie. Do wyboru najlepszego kredytu samochodowego warto wziąć pod uwagę zarówno banki uniwersalne, jak i te działające pod banderą dużego koncernu motoryzacyjnego.